Aicinām pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizatorus

Pašvaldība aicina nometņu organizētājus pieteikties atbalstam, rīkojot dienas un/vai diennakts nometnes Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem.  Viens pretendents var organizēt vairākas nometnes. Finansējums par vienu dalībnieku – 48 eiro dienas nometnē un 67 eiro diennakts nometnē.  Pieteikumu var iesniegt līdz 8. jūlijam. Paredzamais nometņu organizēšanas laiks aptuveni no 22.07.2024. līdz 27.10.2024.

“Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, sadarbojoties un komunicējot savā starpā daudzveidīgās radošās nodarbēs. Turklāt, lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem apgūt mūsu valsts valodu, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Ķekavas novada pašvaldības, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Ukrainas. Nometnes dalībnieki – latviešu, ukraiņu bērni un jaunieši vecumā no 1. līdz 12. klasei.

Bērnu un jauniešu nometnes (nometņu) organizēšana notiek saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un vadlīnijās noteiktajām prasībām.

Pieteikums sastāv no aizpildītas pieteikuma veidlapas. Pretendents piedāvājumu nosūta ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi: novads@kekava.lv līdz 2024. gada 8.jūlijam (ieskaitot).

Tehniska specifikacija

1.pielikums – Vadlīnijas

2.pielkums – Atskaites forma

3. pielikums – Dalībnieku saraksts

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,