SEB grantu programmā “Augšup” Ķekavas novada grants piešķirts SIA “BeATUS”

Turpinot veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā „Augšup” šogad atbalstītas deviņas perspektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir 52 tūkstoši eiro (pērn tika piešķirti 40 tūkstoši eiro). Grantu programmu “Augšup” SEB banka īsteno kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines, Ropažu un Jelgavas novadu pašvaldībām.

Grantu programma “Augšup” tiek īstenota jau trešo gadu, un šoreiz tajā tika saņemts 21 pieteikums finansiāla atbalsta saņemšanai dažādu sabiedriski nozīmīgu biznesa ideju realizēšanai.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Grantu programmas mērķis ir atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības projektus un vienlaikus popularizēt sociālā biznesa fenomenu. Daudzie pieteikumi, ko gadu no gada saņemam visdažādākajās jomās apliecina, ka sociālā uzņēmējdarbība Latvijā turpina attīstīties un iet plašumā. Par to liecina arī šis konkurss, kurā biznesa idejas bija izteikti plašā sabiedrības interešu un vajadzību spektrā. Esam gandarīti par konkursa rezultātiem un plānojam to turpināt, jo mūsu vidū ir daudz iedvesmojošu un uzņēmīgu darītāju, kuri pierāda, ka peļņas gūšanu var apvienot ar sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanu. Laikā, kad tik daudz runājam par ilgtspēju un atbildīgumu uzņēmējdarbībā, – šīs iniciatīvas ir lieliski piemēri, kas var iedvesmot arī citus darītājus.”

Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji 2024. gadā. 

  • SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēmis uzņēmums “Vilbers” Ropažu novadā, – finansējums tiks ieguldīts ražotnes tapšanā, kur tiks izgatavots specializēts apģērbs cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Iecerēts ražot apģērbu, kas piemērots cilvēkiem ratiņkrēslā, cilvēkiem ar roku/kāju protēzēm, artrītu un pēc traumām (lauztiem locekļiem).
  • Jelgavas novada pašvaldības grantu 8000 eiro apmērā saņems uzņēmums “Sajūtu māja”, lai iegādātos mācību materiālus, tostarp mācību grāmatas un mikroskopu. Licencēta izglītības iestāde kopš 2023. gada piedāvā bērniem alternatīvu izglītības iespēju Jelgavas novadā. Pakalpojums risina standartizētas skolas vides nepiemērotību bērnu emocionālajai, sociālajai un radošajai attīstībai. Mācību process te notiek kustībā, radoši un pietuvināti dzīvei, lai bērns gūtu iemaņas, prasmes saistībā ar dzīvi.
  • Projekts “Laimes bļoda senioriem”, ko realizēs uzņēmums “BeATUS” Ķekavas novadā, paredz nodrošināt silto graudu terapiju senioriem. Ķekavas novada pašvaldības granta apmērs ir 8000 eiro. Silto graudu terapija palīdzēs senioriem saņemt psihosociālu atbalstu – mazinās izolāciju, trauksmi un vientulības sajūtu, kā arī mazinās stresa radītus traucējumus, veicinās veselību un labklājību. Silto graudu pakalpojums ir radīts Latvijā.
  • Mārupes novada pašvaldības grantu 4000 eiro apmērā saņems Aija Druvkalne, lai Mārupes novadā piedāvātu Montesori nodarbības bērniem un jauniešiem. Šis ir iecerēts kā komplekss pakalpojums visai ģimenei – Montesori nodarbības (vērstas uz bērna dabisko attīstību un pašvadītu mācīšanos) un silto graudu nodarbības. Speciālists, sadarbojoties ar vecākiem, tajās palīdz novērst stresa radītos traucējumus bērniem un jauniešiem, kā arī uzlabo fizisko un psihoemocionālo stāvokli.
  • Vēl viens Mārupes novada pašvaldības grants 4000 eiro apmērā piešķirts projektam “Mindfiels Sports”, kas paredz izveidot sporta ekselences centru (projekta iesniedzējs – Miks Zvejnieks). Balstoties uz dažādu personības testu un sportista individuālajām īpašībām, tajā tiks identificēti un pielietoti attīstības virzieni, lai sportists attīstītu savas prasmes, kā arī sasniegtu sportisko potenciālu.
  • Uzņēmums “Place” saņēmis Olaines novada pašvaldības grantu 4000 eiro apmērā “Soft play” bērnu istabas paplašināšanai. Kamēr mammas vingro  fitnesa zālē, viņu bērni varēs darboties ar savam vecumam atbilstošām aktivitātēm – projektā iecerēts iegādāties dažādu formu mīkstos klučus, lai mazulis attīsta iztēli un fiziskās spējas rotaļājoties.
  • Ropažu novada pašvaldības grants 8000 eiro apmērā piešķirts uzņēmumam “Mazo bērnu skola Knābis”, lai attīstītu brīvdabas pirmsskolas pedagoģijas pakalpojumu Ropažu novadā. Iecerēts paplašināt pedagoģijas iestādes kapacitāti, kā arī popularizēt brīvdabas pedagoģijas iespējas. Brīvdabas pedagoģija veicina bērnu attīstību ārtelpu vidē, tai skaitā bērnu ar īpašām vajadzībām veiksmīgāku integrāciju.
  • Projekts “Prieks kustēties!” saņēmis Siguldas novada pašvaldības grantu 4000 eiro apmērā (uzņēmums “Sirdsapziņas skola”), lai attīstītu alternatīvu vispārējas izglītības iestādi, daloties ar pieredzi un zināšanām ar citām izglītības iestādēm. Iecerēts bērnos jau no agras bērnības radīt prieku fiziski aktīvi kustēties. Izglītības iestādes telpās un pagalmā bērniem ir pieejama daudzveidīga fizisko aktivitāšu vide, kur atpūtas laikā starp nodarbībām bērns pats izvēlas sev tīkamās nodarbes.
  • Siguldas novada pašvaldības grants 4000 eiro apmērā piešķirts uzņēmumam “Evo Group”, lai veidotu STEAM darbnīcas izglītības iestādēs. Projektā iecerēts piedāvāt STEAM darbnīcas reģionālajām skolām, lai uzlabotu skolēnu labsajūtu, veicinātu zināšanu attīstību un vienlīdzīgu piekļuvi modernām tehnoloģijām. Veicinot izpratni par STEAM izglītību un tehnoloģijām, tiks nodrošināta iespēju izveidot jaunas pieredzes un attīstīt bērnu pašnovērtējumu.

Ar grantu programmu “Augšup” tiek veicināta un atbalstīta jēgpilnu, dažādām sabiedrības grupām nozīmīgu biznesa ideju realizēšana. Pretendēt uz finansiālu atbalstu programmā var gan jau strādājoši uzņēmumi, gan arī vēl neīstenotu sociālās uzņēmējdarbības ideju autori.

Iepriekšējos gados programmā piedalījās Pierīgas pašvaldības, šogad programma ir paplašinājusies un tai pievienojies arī Jelgavas novads. Grantu programma “Augšup” norisinās jau trešo reizi. Pērn programmas ietvaros atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas īstenošanai saņēma seši uzņēmēji.

AS “SEB banka”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,