Pašvaldība rīko izsoles ar augšupejošu soli 9 nekustamiem īpašumiem

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli sekojošiem nekustamiem īpašumiem:

  1. Salnas iela 19, Baloži, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8007 003 0048, kas sastāv no zemes vienības 550 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8007 003 0012). Izsoles sākumcena – 21900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 2190 euro;
  2. Beku iela 3, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 016 0083, kas sastāv no zemes vienības 0,0657 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 016 0083). Uz zemes vienības atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrēta nenoskaidrotas piederības dārza māja ar kadastra apzīmējumu 8070 016 0083 001. Izsoles sākumcena – 3700 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 370 euro;
  3. Melleņu iela 9, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 016 0028, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 016 0028). Izsoles sākumcena – 6000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 600 euro;
  4. Melleņu iela 19, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 016 0033, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,27 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 016 0033). Izsoles sākumcena – 5200 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 520 euro;
  5. Melleņu iela 27, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 016 0037, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,25 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 016 0037). Izsoles sākumcena – 5000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 500 euro;
  6. “Rožkalni 40”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 018 1115, kas sastāv no zemes vienības 0,0810 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 018 1115). Uz zemes vienības atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrēta nenoskaidrotas piederības dārza māja ar kadastra apzīmējumu 8070 018 1115 001. Izsoles sākumcena – 8000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 800 euro;
  7. Saulieša iela 6, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 5013, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1202 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001 5013), uz kuras atrodas mežaudze. Izsoles sākumcena – 15850 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 1585 euro;
  8. Saulieša iela 7, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 5211, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6263 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001 5211), uz kuras atrodas mežaudze. Izsoles sākumcena – 44900 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 4490 euro;
  9. “Vārpotnes”, Vārpas, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr.8025 008 0358, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,45 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 008 0359). Izsoles sākumcena – 10530 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 1053 euro.

Izsoles sākas 2024.gada 27.maijā plkst 13:00 un noslēdzas 2024.gada 26.jūnijā plkst.13:00.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un reģistrēties izsolēm pretendenti var no 2024.gada 27.maija plkst. 13:00 līdz 2024.gada 16.jūnija plkst. 23:59 interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Par nosolīto objektu jānorēķinās 14 dienu laikā no izsoļu komisijas “Paziņojuma par pirkuma summu” saņemšanas dienas.

Izsoles objekti brīvi pieejami apskatei dabā, tālrunis uzziņām 25450078.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,