Pašvaldība rīko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļiem Katlakalnā un Baldonē

Ķekavas novada pašvaldība elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdot sekojošus pašvaldības dzīvokļa īpašumus:

  1. “Kaļķu fabrika 4”-1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 900 2974, ar kopējo platību 58,9 m2 un tā sastāvā ietilpstošajām 5949/11706 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8070 005 0083 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 005 0083. Izsoles sākumcena – 18050 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 1805 euro;
  2. Krasta iela 17-2, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 900 0378, ar kopējo platību 23,6 m2 un tā sastāvā ietilpstošajām 230/2053 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3409 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3409. Izsoles sākumcena – 5150 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 515 euro.

 

Izsoles sākas 2024.gada 5.jūnijā plkst. 13:00 un noslēdzas 2024.gada 5.jūlijā plkst. 13:00.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un reģistrēties izsolēm pretendenti var no 2024.gada 5.jūnija plkst. 13:00 līdz 2024.gada 25.jūnija plkst. 23:59 interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Par nosolīto objektu jānorēķinās 14 dienu laikā pēc izsoļu komisijas “Paziņojuma par pirkuma summu” saņemšanas dienas.

Par nekustamajiem īpašumiem un to apskates iespējām zvanīt 25450078.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,