Ķekavas novada dome lemj paaugstināt stipendijas vidusskolēniem

Ķekavas novada dome 15. maijā lēma no nākamā gada ievērojami paaugstināt ikmēneša stipendijas novada 10. līdz 12. klašu skolēniem, kuru sasniegumi mācībās vērtēti kā labi un izcili. Novadā veiktās skolēnu aptaujas liecina, ka izglītojamie atzinīgi novērtē līdz šim saņemtās stipendijas un to palielināšana dos papildu stimulu censties vēl vairāk.

Nolemts, ka stipendijas apmērs vienam izglītojamajam mēnesī, pēc normatīvajos aktos noteiktās nodokļu nomaksas no 2025. gada 1. janvāra būs 50,00 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā, ja vidējais gada vērtējums iepriekšējā semestrī nav bijis zemāks par 7,5 ballēm un 70,00 eiro līdzšinējo 50 eiro vietā, ja skolēna vidējais gada vērtējums iepriekšējā semestrī nav bijis zemāks par 8,5 ballēm. Vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkstēs būt zemāks par 6 ballēm.

Šī 2024. gada maijā novadā tika veikta skolēnu aptauja, kuras rezultāti rāda, ka 66,7% aptaujāto atzinuši – stipendijas iegūšana viņus noteikti motivē uzlabot savus mācību sasniegumus, 30,3% respondentu saka, ka stipendiju iegūšana viņus motivē savus sasniegumus uzlabot daļēji. Jaunieši arī pauduši, ka stipendiju palielināšana vēl uzlabos viņu motivāciju mācīties centīgāk: “Būtu vēl vairāk motivācijas, ja būtu vairāk naudiņas.”, “Ja stipendija palielinātos, palielinātos motivācija”,  “Mani stipendija ļoti motivē censties un labāk mācīties. Ja stipendijas summu pacels vēl vairāk, tad es darīšu visu, lai noturētu to līdz pašas 12. klases beigām”

Stipendiju noteikumos noteiktajā apmērā ir tiesīgs saņemt izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamais, kurš  nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, nav administratīvi sodīts, piedalās kādā no interešu izglītības pulciņiem, amatiermākslas kolektīviem vai sporta organizācijām, vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību. . Izglītojamo, kuri uzsāk mācības izglītības iestādē 10.-12. klasēs, stipendiju piešķiršanas izvērtēšanai tiek ņemti vērā izglītojamā iepriekšējās mācību iestādes izsniegtie sekmju izraksta vērtējumi. Stipendiju piešķir uz vienu mācību semestri un izmaksā reizi mēnesī, ieskaitot to izglītojamā, izglītojamā vecāka vai tā likumiskā pārstāvja norādītajā bankas norēķinu kontā. Stipendija par semestra pirmo mēnesi tiek izmaksāta vienlaikus ar semestra otrā mēneša stipendiju. Rīkojumu par noteikumos noteikto stipendijas piešķiršanu izdod izglītības iestādes direktors. Rīkojumu saskaņo ar pašvaldības atbildīgās struktūrvienības vadītāju. Direktors par stipendijas piešķiršanu informē izglītojamā vecākus.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,