Pļavniekkalna sākumskolā norit projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts AUGAM RADOŠI.

Pļavniekkalna sākumskolā biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar projektu PuMPuRS un Ķekavas novada pašvaldību realizē jaunatnes iniciatīvu projektu “AUGAM RADOŠI”

Jau kopš 2021. gada oktobra Pļavniekkalna sākumskolā biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar projektu PuMPuRS un Ķekavas novada pašvaldību realizē jaunatnes iniciatīvu projektu “AUGAM RADOŠI”, kura ietvaros divdesmit Pļavniekkalna sākumskolas 6. klašu skolēniem laika posmā no 2021.g. oktobra līdz 2022.g. maijam ir iespēja apmeklēt iekšējās izaugsmes grupas nodarbības. Šo nodarbību mērķis ir vērsts uz pusaudžu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanu. Nodarbībās jaunieši darbojas, izmantojot mākslas terapijas un neformālās izglītības tehnikas. Māksla kā komunikācijas un izteiksmes instruments ar bagātīgo tehnisko klāstu dod iespēju radoši pieiet šo prasmju apgūšanai caur neformālo izglītību un aktīvu līdzdalību, paužot savu pieredzi un atklājot radošo potenciālu, motivāciju kvalitatīvai un mērķtiecīgai attīstībai.

Izaugsmes grupu vadītāja – sertificēta mākslas terapeite un piedzīvojumu terapijas praktiķe Ilze Plūme.

Mūsdienu sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem arvien biežāk nākas saskarties ar nestandarta situācijām, izaicinājumiem gan skolā, gan ārpus tās, kurās nepieciešamas ne tikai socializēšanās prasmes, bet arī spēja parādīt nelokāmu gribasspēku un pietiekami augstu pašcieņu. Šīs prasmes dzīvē ir būtiskas ikvienam, tomēr pusaudžu un jauniešu socializācijas procesa norise īpaši ietekmē viņu tālāko dzīves gaitu, iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā mācību iestādē. Pēdējo divu gadu pieredze ar Covid-19 radītiem ierobežojumiem rāda, ka mazinājusies jauniešu socializēšanās kvalitāte, palielinājusies jauniešu atkarība no datora, vielām, puaudžiem palielinājusies depresivitāte. Dalība izaugsmes grupās jauniešiem dod iespēju pārrunāt gan Covid-19 situāciju, gan notikumus Ukrainā un ar tiem saistītās sakāpinātās emocijas, ko jaunieši piedzīvo.

Sociālās prasmes raksturo kvalitāti, kādā notiek komunikācija ar apkārtējiem, kas izpaužas gan kā spēja sastrādāties ar citiem grupu/komandu darbā, spēja klausīties un sadzirdēt sarunu biedra teikto, precīzi uztverot paustās idejas, gan kā attieksme un paša spēja pārliecinoši, situācijai atbilstoši izteikties, pārstāvot savu viedokli, uzskatus un intereses.

Izaugsmes nodarbību laikā pusaudžiem ir iespēja caur neformālās izglītības metodēm un uz mākslu balstītām aktivitātēm paaugstināt savas sociālās prasmes, attīstīt emocionālo inteliģenci un piedzīvot pozitīvu vērtējumu grupas ietvaros, kas veicina iekšējo izaugsmi un pozitīva, adekvāta pašvērtējuma veidošanos, pozitīvi iedarbojoties uz pusaudžu aktīvu, apzinātu līdzdalību ikdienas dzīvē izglītības iestādē, ģimenē un ārpus tās.

“AUGAM RADOŠI” jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “(PuMPuRS).

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

15 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

10 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

10 notikumi,

10 notikumi,

Melnais samts

12 notikumi,

Baisule

9 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,