Ķekavas novada pašvaldība Eiropas Klimata iniciatīvas projekta ietvaros sagatavojusi izglītojošus materiālus skolēniem

Lai vairotu skolēnu zināšanas par energoefektivitāti un energotaupību, Ķekavas novada pašvaldība sagatavojusi izglītojošus videomateriālus sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem.

Ķekavas novada pašvaldība 2021.gadā, īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, veikusi vairākas projekta aktivitātes izglītības jomā.

Norisinājušās ‘’Enerģijas dienas’’ novada skolēniem, noslēdzies skolēnu konkurss ‘’Enerģijas taupīšanas detektīvi’’, noslēdzies energoauditu process Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī LED lampu nomaiņa Ķekavas vidusskolā, savukārt gada nogalē sagatavoti trīs izglītojoši materiāli sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem.

Izglītojošie videomateriāli apskata tādas tēmas, kā vide, klimata pārmaiņas un energoefektivitāte.  Ķekavas vidusskolas skolēni kopā ar ekspertiem elektroenerģijas jautājumos pārrunā tādus jautājumus, kā:

  • Kā dzīvot videi draudzīgāk?
  • Kas ir slikta rīcība pret dabu?
  • Kas būt videi draudzīgākais elektrības ražošanas veids?
  • Kā var taupīt siltumenerģiju?
  • Kas ir ekoloģiskā pēda?
  • Vai zaļo enerģiju var ražot mājas apstākļos?
  • Kam jāpievērš uzmanība iegādājoties elektropreces?
  • u.c.

Videomateriāli ir pieejami Ķekavas novada YouTube profilā, tāpat tie būs pieejami visām Ķekavas novada skolām, lai tos izmantotu mācību stundās un diskusijās ar skolēniem.

Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de

 

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,