Aizdevumu Pļavniekkalna sākumskolas būvniecībai plānots saņemt jūlijā

Pašvaldība saņēmusi pozitīvu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinumu par Pļavniekkalna sākumskolas investīciju projekta atbilstību jaunajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem, līdz ar to Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padome (PAGKPP) 5. jūlija sēdē varēs lemt par aizdevuma piešķiršanu pašvaldībai būvniecības uzsākšanai.

IZM sniegusi savu atzinumu par investīciju projekta “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” pieteikuma atbilstību šā gada 9. maijā izdoto MK noteikumu “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” prasībām, ļaujot pretendēt uz aizņēmumu Valsts kasē.

Lēmumu par atļaujas piešķiršanu aizdevuma saņemšanai 5. jūlija sēdē pieņems PAGKPP. Pēc rakstiska atļaujas apliecinājuma, kas gaidāms jūlija pirmajā pusē, tiks parakstīts līgums ar Valsts kasi, un “Personu apvienība “RTS”” varēs turpināt būvlaukumā veicamos darbus.

Jau vēstīts, ka skolas būvniecībai no šā gada budžeta atvēlēti 233 635 eiro, bet no nākamā gada budžeta – 147 088 eiro pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta realizācijai pilnā apjomā nepieciešams aizņēmums Valsts kasē 3,4 miljonu eiro apmērā. Lai saņemtu vajadzīgo aizņēmumu un būvnieks varētu uzsākt būvdarbus, bija nepieciešami MK noteikumi un augstākminēto valsts institūciju atzinumi, no kuriem pēdējais gaidāms jūlijā.

Kā tika informēts, mācību procesa nodrošināšanai uzstādīto moduļu ekspluatācijas termiņš bija beidzies, tāpēc tie tika demontēti, savukārt mācību process otrajā semestrī – pārcelts uz sarkano skoliņu Skolas ielā 2, Ķekavā. Līdztekus moduļu demontāžas un būvlaukuma sagatavošanas darbiem tika veikta būvprojekta ekspertīze un saskaņošana, kā arī dokumentu sagatavošana būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

Ķekavas novada pašvaldības administrācijas

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

7 notikumi,