Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu A5 posma P85 izbūvei par ātrgaitas ceļu

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 24. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/18 par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma P85/Jaunā Daugavas tilta mezgls – Ķekavas apvedceļš izbūve par ātrgaitas / ātrsatiksmes ceļu Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastos.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VSIA “Latvija Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs 40003344207, adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības ietvaros plānota ātrgaitas/ ātrsatiksmes autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma būvniecība ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas) no P85/Jaunā Daugavas tilta mezgla līdz Ķekavas apvedceļam. Kopējais posma garums ir 12 km, no kuriem 4,6 km garumā plānota esošā autoceļa A5 paplašināšana, bet pārējā posma daļa plānota jauna autoceļa būvniecība. IVN ietvaros tiks vērtētas gan novietojuma alternatīvas autoceļa jaunbūvējamā posmā, gan risinājumu alternatīvas.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 2024. gada 28. maija līdz 17. jūnijam. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks klātienē 2024. gada 11. jūnijā plkst. 17:30 Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē (adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads). Sanāksmei varēs pieslēgties tiešsaistē, un sanāksmes saite tiks publicēta 10. jūnijā vietnē https://environment.lv/  sadaļā “Aktualitātes”.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2024. gada 28. maija, var iepazīties:

  • Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads) darba laikā
  • VSIA “Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē https://lvceli.lv,
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes https://environment.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 17. jūnijam.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,