Ķekavas novada Sociālais dienests iesaistās divos pilotprojektos

Ķekavas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos – “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.),  un “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022. – 31.10.2022.).

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Kā atzīst Ķekavas novada Sociālais dienests: ”Saistībā ar ģimenes asistenta piesaistīšanu ģimenēm, kurās ir dažāda rakstura sociālas problēmas, varam teikt, ka ģimenes asistentam ir liela loma. Ģimenes asistenta izvēlē uzmanība tiek pievērsta tam, lai ģimenes asistents jau sākotnēji izprot savu lielo lomu cilvēku dzīvēs, lai viņam pašam ir empātijas spējas, izpratne par bērnu audzināšanas un aprūpes un daudziem citiem jautājumiem, kā arī ar prasme veidot komunikāciju ar dažādām klientu grupām.”

Šobrīd Ķekavas novadā ģimenes asistents veic darbu četrās ģimenēs, lai sniegtu atbalstu bērniem ar sociālo ielaistību, vecāku aprūpes un audzināšanas prasmju pilnveidošanu, savlaicīgu medicīnas speciālistu nodrošināšanu, veicinātu vecāku izpratnes veidošanu par obligāto izglītības nodrošināšanu bērniem, veicinātu izpratni par līdzatkarības problēmām un tās sekām. Ir ģimene, kurai nepieciešams mācīt elementāras zināšanas par pilnvērtīga uztura nodrošināšanu bērniem, autiņbiksīšu nomaiņas biežumu un regulāru pastaigu labvēlīgu ietekmi uz veselību. Kā liecina Ķekavas novada Sociālā dienesta prakse, ģimenes asistenta lietderība ir pierādījusies jau vairākās ģimenēs, kurās ir panākta sociālās situācijas uzlabošanās, pilnveidotas prasmes un zināšanas, nodrošinātas atbilstošas mācību iestādes bērniem, klienti kļuvuši atvērtāki sadarbībai. Ģimenes asistentam tiek nodrošinātas regulāras supervīzijas.

Ķekavas novada Sociālais dienests

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,