Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Dārzu iela 14A, Baložos

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Dārzu iela 14A, Baložos, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8007 002 2252, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8007 002 2252, platība 0,1423 ha.

Sākumcena – 24120 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 2412.00 euro.

Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 21.03.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 20.04.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2021. plkst.13:00 līdz 10.04.2022. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Par nekustamo īpašumu zvanīt 25450078.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,