[Noslēgusies] Sabiedriskā apspriešana par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību patvertņu izveidei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabstāvā

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar saistošajiem noteikumiem, kas noteiks pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, kādā sniegs palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem vietas, kur patverties, lai mazinātu ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām, siltumstarojuma vai radioaktīvā piesārņojuma, izveidei mājas pagrabstāvā  un līdz šī gada 26.jūnijam (ieskaitot) iesniegt viedokļus un priekšlikumus rakstiski:

  • klātienē Klientu apkalpošanas centros uzrādot klientu apkalpošanas speciālistam personu apliecinošu dokumentu:
    Ķekavā: Gaismas iela 19, K-9-1;
    Baložos: Uzvaras prospekts 1a;
    Baldonē: Pārupes iela 3.
  • elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: saistosienoteikumi@kekava.lv.

Saistošie noteikumi

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,