Aicina iedzīvotājus turpināt reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Ķekavas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem nav iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, par pienākumu reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pašvaldības reģistrā (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes), uzsverot, ka pieslēgumu veidošana centralizētiem kanalizācijas tīkliem mazina vides piesārņojuma risku blīvi apdzīvotās teritorijās, kā arī noņem iedzīvotājiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanas slogu.

Ķekavas novada pašvaldība turpina pieņemt reģistrācijas apliecinājumus no decentralizēto kanalizācijas sistēmu (septiķu, bioloģisko attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu krājtvertņu),  īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ciema vai pilsētas teritorijā.

Vienotu kārtību, kādā veidā tiek veikta decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrole un uzraudzība novadā, kā arī sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”, kas izstrādāti, pamatojoties uz  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Lai reģistrētu savu decentralizētās kanalizācijas sistēmu pašvaldības reģistrā, īpašniekam jāaizpilda  iesniegums (reģistrācijas apliecinājums), kas elektroniski pieejams šeit, un jāiesniedz:

  • elektroniski sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv(parakstītu ar eParakstu vai skenētu dokumentu);
  • vai klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem – Ķekavā Gaismas ielā 19 k-8, Baložos Uzvaras prospektā 1a, Baldonē Pārupes ielā 3;
  • vai pa pastu uz adresi: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123;
  • jautājumu gadījumā par sistēmu reģistrēšanu iedzīvotāji var vērsties pašvaldības Īpašumu pārvaldē rakstot uz e-pastu dagnis.sula@kekava.lv

Pēc reģistrēšanas īpašniekam ir pienākums nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu – uzkrāto notekūdeņu izvešanu, attiecīgo iekārtu apkopi.

Rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (bioloģisko attīrīšanas iekārtu), kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī īpašniekiem ir pienākums reizi gadā līdz 1. jūnijam iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli.

Jāņem vērā, ka decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ķekavas novadā ir tiesīgs sniegt tikai asenizators, kas ir reģistrējies Ķekavas novada pašvaldībā. Asenizatoru reģistrs

Atgādinām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu nereģistrēšana –  likumdošanas prasību nepildīšana uzskatāma par administratīvu pārkāpumu. Par noteikumu prasību neievērošanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods, kas fiziskām personām ir līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām (skaidrojums: naudas soda vienība = 5 euro).

Plašāku informāciju par kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju var iegūt šeit.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” var iepazīties šeit.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,