Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā par Ķekavas novada pašvaldības pārstāvi izvēlēts Jānis Zvaigzne

10.jūlija Ķekavas novada domes sēdē kā pašvaldības pārstāvi Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra “Getliņi” – SIA “Getliņi EKO” uzraudzības padomē un Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padomē izvēlēts Jānis Zvaigzne.

Ar Ķekavas novada pašvaldības domes 2024.gada 27.jūnija lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3), tika izveidots Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs – SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas numurs 40003367816, apstiprināts Centra reglaments, kā arī nolemts slēgt ar SIA “Getliņi Eko” deleģēšanas līgumu, ievērojot Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā noteikto deleģējumu.

Saskaņā ar Centra reglamenta 8.punktu, Centra darbības regulāro uzraudzību veic katra Viduslatvijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024-2028 ietvertā pašvaldība, t.sk., deleģējot savu pārstāvi Centra uzraudzības padomē. Centra uzraudzības padomes sastāvā ir desmit uzraudzības padomes locekļi – katra Viduslatvijas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2024-2028 ietvertā pašvaldība ieceļ vienu attiecīgo pašvaldību pārstāvošu uzraudzības padomes locekli.

Ievērojot nepieciešamību veikt Centra darbības uzraudzību saistībā ar Centra darbību un tam noteikto uzdevumu izpildi, kā arī to, ka saskaņā ar Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024-2028 Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā paredzēts izveidot divus atkritumu apsaimniekošanas reģionālos centrus uz sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” un sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” bāzes, bija nepieciešams iecelt pašvaldības pārstāvi Centra uzraudzības padomē, kā arī Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomē, kurā tiek uzraudzīta un koordinēta savstarpējā komunikācija un darbību sinhronizācija abu Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru starpā.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,