Ķekavas novada domē notikusi vadības maiņa

10.jūlija Ķekavas novada domes sēdē, ņemot vērā 10 domes deputātu parakstītu iesniegumu par neuzticības izteikšanu Ķekavas novada domes priekšsēdētājam un viņa vietniekiem, no priekšsēdētaja amata tika atstādināts līdzšinējais domes priekšsēdētājs Juris Žilko un vietnieks izglītības un sporta lietu jautājumos Andris Vītols.

Par jauno domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Viktorija Baire, bet par priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos kļuva Aigars Vītols, vietnieks izglītības un sporta lietu jautājumos – Elīna Rasnace. 

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,