No 2024. gada izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā

Lai īstenotu Eiropas savienības Zaļā kursa klimata mērķu sasniegšanu, Latvijas atkritumu apsaimniekošanas politiku un aprites ekonomiku, nepieciešams veicināt atkritumu dalītu vākšanu un to sagatavošanu atkārtotai izmantošanai. Lai sasniegtu šos mērķus, no 2024. gada janvāra tiks veiktas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā. Tiks palielināta maksa par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, savukārt samazināta apsaimniekošanas maksa par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, valsts plānam un citiem normatīvajiem aktiem, atkritumu apsaimniekošanas maksu ietekmē Dabas resursu nodoklis, kas tiek plānots un skars visus Latvijas iedzīvotājus, SIA “Getliņi” plānotā nešķiroto atkritumu noglabāšanas maksa poligonā, kā arī SIA “Clean R” iepriekš veiktā svara tilpuma un masas mērījumu attiecības rezultāts, proti, nešķirotu atkritumu svars ir palielinājies, un likumā ieplānots arī bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas samazinājums attiecībā pret nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas izjutīs iedzīvotāji, kuri atkritumus nešķiro, savukārt mazāka ietekme būs tiem, kuri atkritumus šķiro aktīvi un pareizi un tādējādi samazina savus maksājumus par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem pat par 20 – 30 %, jo atbilstoši sašķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana notiek par pazeminātu maksu.

Pašlaik Ķekavas novadā ir divas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas, kurās pakalpojumu nodrošina SIA “Clean R” un plānotās maksas izmaiņas ir šādas:

Atkritumu apsaimniekošanas zona
Nešķiroti sadzīves atkritumi
Ķekavas pilsēta un pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts Maksa no 01.11.2023. euro/m³ ar PVN Maksa no 01.01.2024. euro/m³ ar PVN
25,26 31,29
Baldones pilsēta un pagasts Maksa no 01.11.2023. euro/m³ ar PVN Maksa no 07.01.2024. euro/m³ ar PVN
22,45 25,48
Bioloģiski noārdāmi atkritumi
Ķekavas pilsēta un pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts Maksa no 01.11.2023. euro/m³ ar PVN Maksa no 01.01.2024. euro/m³ ar PVN
20,21 18,78
Baldones pilsēta un pagasts

 

Maksa no 01.11.2023. euro/m³ ar PVN Maksa no 07.01.2024. euro/m³ ar PVN
17,96 15,29

Informācija sagatavota 06.12.2023.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,