Līdzdalības budžetam pieteikti 13 projektu pieteikumi

Ķekavas novada līdzdalības budžeta ideju konkursā iesniegti 13 projektu pieteikumi visās balsošanas grupās. Iesniegto projektu idejas, atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem, izskata konkursa vērtēšanas komisija. Nosacījumiem atbilstošie priekšlikumi septembrī tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam.

Lai veicinātu apkaimju attīstību, pašvaldība otro gadu izsludinājusi Ķekavas novada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu ar kopējo budžetu 170 000 eiro apmērā. Sabiedrības rosinātu ideju konkursam kopumā pieteiktas 13 projektu idejas trīs balsošanas grupās – 9 projekti pilsētai, divi – teritorijai ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem, bet divi – teritorijai ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem.

Projektu idejas iesniegušas gan fiziskas, gan juridiskas personas, tostarp piecas biedrības. Infrastruktūras attīstībai iesniegto ideju vidū ir priekšlikumi bērnu rotaļu un sporta laukumu ierīkošanai, jaunu atpūtas vietu izveidei, ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī piemiņas vietas labiekārtošanai. Atsevišķi projekti saistīti ar transporta apkalpojošo infrastruktūru – stāvlaukumu izbūvi un transportlīdzekļa ātruma mērīšanas iekārtu uzstādīšanu, bet vēl viens priekšlikums rosina pilsētvidē uzstādīt dzeramā ūdens brīvkrānu.

Visas iesniegtās idejas ir nodotas Ķekavas novada domes priekšsēdētāja apstiprinātai komisijai, kas izvērtēs pieteikumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Prasībām atbilstošās idejas tiks ierindotas trīs balsošanas grupās – pilsēta, teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem un teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem – un augustā nodotas iedzīvotāju balsojumam. Katram balsstiesīgajam novada iedzīvotājam būs trīs balsis – pa vienai katrā balsošanas grupā. Balsojums tiks ieskaitīts, tikai nododot visas trīs balsis.

Piedalīties balsošanā varēs personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un ir deklarētas Ķekavas novadā. Nobalsot varēs elektroniski balsošanas vietnē Lemejs.lv vai klātienē klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos vai Baldonē. Konkursa rezultāti tiks paziņoti oktobrī.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,