Ķekavas novada pašvaldība saglabās līdzdalību kapitālsabiedrībās

Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam, Ķekavas novada dome lēmusi līdz 2026. gada beigām saglabāt līdzdalību SIA “Ķekavas nami”, SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” un SIA “BŪKS”.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pašvaldībai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma nosacījumiem. Ievērojot likuma prasības, SIA “Konsorts” veica nepieciešamo izvērtējumu un rekomendēja saglabāt līdzdalību visās minētajām kapitālsabiedrībās. Tāpat savu atzinumu sniedza Konkurences padome (KP), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), kā arī Ķekavas novada uzņēmēju padome (KŅUP).

Līdzdalības izvērtējumā un atzinumos secināts, ka kapitālsabiedrību darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumam, un ir pamatoti uzskatīt, ka citādā veidā šobrīd nav iespējams efektīvi nodrošināt pieejamus, nepārtrauktus un drošus ūdensapgādes, siltumapgādes un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus.

Pamatojoties uz šo izvērtējumu un KP, LTRK un KŅUP atzinumiem, Ķekavas novada dome 22. februāra sēdē lēma līdz 2026. gada 31. decembrim saglabāt Ķekavas novada pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās SIA “Ķekavas nami”, SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” un SIA “BŪKS” un noteikt to vispārējos stratēģisko mērķus. Šie mērķi galvenokārt paredz kvalitatīvu, savlaicīgu un vides prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un attīstību Ķekavas novada teritorijā.

Ķekavas novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja visās augstākminētajās kapitālsabiedrībās.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,