Daugmales pagastā no 21. aprīļa plānoti gāzesvadu pārbūves darbi

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka no šī gada 21. aprīļa līdz 31. maijam tiks veikti gāzesvadu pārbūves darbi Daugmales pagastā saskaņā ar būvprojektu “PGV atzara uz GRS Daugmale un pieslēgšanas mezgla pie PGV Rīga-Paņeveža pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Pēc darbu pabeigšanas īpašumos “Starpgabals”, “Stūrīši” un “Niedru ceļš” tiks nodrošināta zemes gabala sakārtošana.

No šī gada 21. aprīļa līdz 31. maijam gāzesvadu pārbūves darbi tiks veikti trīs īpašumos:

  • “Starpgabals”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 80560020365;
  • “Stūrīši”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 80560020265;
  • “Niedru ceļš”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 80560010268.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka pēc darbu pabeigšanas īpašumos tiks nodrošināta zemes gabala sakārtošana, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajā daļā noteiktajam.

Atbildīgais pārstāvis saistībā ar Darbu tehnisko izpildi ir Sabiedrības Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu vadītājs Igors Kurčenkovs, tālr. 22344629, e-pasts igors.kurcenkovs@conexus.lv.

Jautājumos, kas saistīti ar Darbu organizāciju Gāzesvadu aizsargjoslā, sazināties ar Sabiedrības Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļas vadošo inženieri Uldi Breču, tālr. 29407821, e-pasts uldis.brecs@conexus.lv.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,