Daugmalē tiks būvēta jaunu granulu katlumāju

SIA “Ķekavas nami” šobrīd Daugmalē realizē Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”, kas paredz  daudzīvokļu ēku siltumapgādei dabas gāzes vietā  izmantot vietējo atjaunojamo energoresursu (granulas). Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu granulu katlumāju īpašumā “Bāliņi” ar katla jaudu 400kW. Pašlaik norisinās būvdarbi pie jaunu siltumtrašu izveides ar kopējo garumu 320m un tā ietvaros tiks nedaudz ierobežota transportlīdzekļu kustība.

Darbus veic SIA “Inos”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 367 000,00 EUR, no kuriem Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 100 640,00 EUR.

Dabasgāzes aizstāšanai ar koksnes granulām katlu mājās uzlabos ne vien siltumapgādes drošību, bet arī mazinās atkarību no dabasgāzes cenu svārstībām un ilgtermiņā samazinās arī apkures izmaksas.

Raivo Lācis

SIA “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,