Baldones vidusskola un Pļavniekkalna sākumskola skolu reitingā ierindojas 40.vietā

Nodibinājums Ata Kronvalda fonds ir pabeidzis apkopot Latvijas skolu audzēkņu panākumus 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Rezultāti publicēti vietnē www.skolureitings.lv. Iegūtā informācija tiek novērtēta ballēs, lai izveidotu Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

2021./2022. mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 33 ģimnāzijas48 lielās skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni, un 103 mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni vai kurās nemācās vidusskolēni. Reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs (Latviešu valoda un literatūra, Latviešu valoda (mazākumtautību), Angļu valoda, Franču valoda, Krievu valoda, Vācu valoda, Bioloģija, Ekonomika, Filozofija, Fizika, Ģeogrāfija, Informātika, Ķīmija, Matemātika, Vēsture), atklātajās olimpiādēs (Latgaliešu valoda, Svešvalodas, Fizika, Tehnoloģijas un dizains, Eiropas eksperimentālās zinātnes, Ģeoloģija, Lingvistika, Mākslīgais intelekts, Matemātika, Ģeogrāfija, Astronomija) un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

No Ķekavas novada izglītības iestādēm jaunākajā skolu reitingā ir iekļautas divas izglītības iestādes – mazo skolu grupā 40.vietu ieņem Pļavniekkalna sākumskola un Baldones vidusskola. Ķekavas novada pašvaldība izsaka lielu paldies skolu pedagogiem un skolēniem par sasniegumiem un ieguldīto darbu!

Administratīvā pārvalde,

29.06.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,