Atgādinājums reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru īpašumā, valdījumā vai turējumā ciema vai pilsētas teritorijā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, ir pienākums to reģistrēt pašvaldības reģistrā.

Decentralizētā kanalizācijas sistēmas ir:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras ar baktērijām un mikroorganismiem attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 kubikmetriem diennaktī;
  • septiķi (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) – hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas sadalītas ar starpsienām un darbojas pēc daļiņu nosēšanās principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);
  • notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes, kas tiek izgatavotas (izbūvētas) no grodiem, stikla šķiedras, plastmasas polipropilēna (PP) vai polietilēna (HDPE), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu pašvaldības reģistrā, ir jāaizpilda reģistrācijas apliecinājums (pieejams novada tīmekļa vietnē kekava.lv, sadaļā „Pakalpojumi” → „Veidlapas” → „Iesniegums” (reģistrācijas apliecinājums) par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju un tas jāiesniedz:

  • elektroniski, ar e-parakstu parakstītu vai skenētu dokumentu sūtot uz e-pasta adresi novads@kekava.lv;
  • klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9-1; Baložos, Uzvaras prospektā 1A; Baldonē, Pārupes ielā 3;
  • sūtot pa pastu uz adresi Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Jautājumu gadījumā par sistēmu reģistrēšanu iedzīvotāji var vērsties pašvaldības Īpašumu pārvaldē, rakstot uz e-pasta adresi dagnis.sula@kekava.lv.

Vienotu kārtību, kādā veidā tiek veikta decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrole un uzraudzība novadā, kā arī sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas prasības, nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20/2022 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”, ar kuriem var iepazīties novada tīmekļa vietnē kekava.lv.

Atgādinām, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu nereģistrēšana ir likumdošanas prasību nepildīšana un uzskatāma par administratīvu pārkāpumu. Par noteikumu prasību neievērošanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods, kas fiziskām personām ir līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro).

Īpašumu pārvalde

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,