Aicinām pieteikties organizatorus programmai “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem”

Programma “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem”  tiek organizēta saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un vadlīnijās noteiktajām prasībām. Viens pretendents var organizēt vairākus pasākumus. Maksimālais atbalsta apjoms vienam Ukrainas bērnam no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot) ir 285.12 EUR par 60 stundām. Paredzamais pasākumu organizēšanas laiks no 01.08.2024. līdz 17.11.2024. Programma tiek īstenota ar mērķi sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem. Lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes. Savukārt, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai.

Programmas saturu veido dažādi neformālās izglītības pasākumi, kas ietver daudzveidīgas aktivitātes:

  • latviešu valodas prasmju apgūšana un nostiprināšana gan valodas mācīšanas un mācīšanās nodarbībās, gan radošās un integrētās valodas apguves nodarbībās, gan Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšanā, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un integrētos Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā;
  • ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un praktizēšana, lai mazinātu bērnu un jauniešu psihoemocionālo spriedzi, kā arī lai veidotu un uzturētu ukraiņu kopienu Latvijā.

Programmas īstenošanā var izmantot dažādas darbības formas, piemēram, valodas mācīšanās nodarbība, neformālās/interešu izglītības nodarbība, radošā darbnīca, saliedēšanās pasākums, ekskursija, iešana dabā, āra aktivitātes, talka, muzeja/ kultūras pasākuma apmeklējums u.c.

Neformālās izglītības pasākumus, t.sk. latviešu valodas apguvi, organizē Ukrainas bērniem un jauniešiem no 5 līdz 18 gadu (ieskaitot) vecumam.

Pieteikums sastāv no aizpildītas pieteikuma veidlapas. Pretendents piedāvājumu nosūta ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi: novads@kekava.lv līdz 2024. gada 12.jūlijam (ieskaitot).

Pieteikuma veidlapa

1.pielikums – Vadlīnijas projekta īstenošanai

2.pielikums – Atskaite

3. pielikums – Dalībnieku saraksts

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,