Latvijas skolas soma

Informācija par projektu “Latvijas skolas soma’

Ķekavas pašvaldības koordinators projektā:
Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Ilze Lisovska, 26549842, (2.stāvs), tel. ilze.lisovska@kekava.lv
(jautājumi par Zinātniski pētnieciskajiem darbiem, projektu “Latvijas skolas soma”, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”)