PII “Ieviņa” tiks īstenots projekts par brīvdabas pedagoģiju

No šī gada 1.maija līdz 31.decembrim Ķekavas novada PII “Ieviņa” tiks īstenots Erasmus+ programmas īstermiņa personāla mācību mobilitātes projekts Nr. KA122-SCH-B4F24AA2 “Superpētnieki dodas dabā!”. Sadarbībā ar organizācijām, kuras nodrošina brīvdabas pedagoģijas apmācību, tiks īstenotas četras pedagogu mācību mobilitātes.

Mācību mobilitāšu ietvaros PII “Ieviņa” pedagogiem būs iespēja apmeklēt kursus par āra pedagoģijas un vides ilgtspējas tēmu. Organizācijas un kursu saturs uzņēmējvalstīs tiks izvēlēti atbilstoši PII “Ieviņa” izvirzītajam mērķim ieviest āra pedagoģiju un priekšmetu dabā radošu pielietošanu dažādu mācību jomu apguvē, balstoties kompetenču pieejā. Kursos iegūtās zināšanas un prasmes pedagogi ieviesīs ikdienas mācību darba plānā, organizējot mācību procesu tā, lai veicinātu bērnu dabisko ziņkāri par vidi, norisēm un parādībām dabā, piedāvājot bērniem dažādus izaicinājumus, motivējot viņus darboties radoši, nebaidīties nosmērēties, un izvest ārā arī savus vecākus, tādējādi iedrošināt sabiedrību kopumā vairāk uzturēties ārā un būt fiziski aktīviem. Tāpat PII “Ieviņa” pedagogi dalīsies labajā praksē iestādes, novada, un valsts mērogā, rakstot publikācijas, rīkojot seminārus un prezentācijas.

Inga Burve

PII “Ieviņa”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

6 notikumi,

7 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

Tautas tradīciju pūrs

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

6 notikumi,

Stāstu stunda ģimenēm

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība