Ķekavas novada izglītības iestādēs 1. klasē uzņemti 439 bērni

Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu 1. klasēs 2023./2024. mācību gadā piešķirtas vietas 439 bērniem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese un viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta līdz 30.04.2023. ir Ķekavas novadā un pie brīvo pieejamo vietu skaita saskaņā ar sastādīto pretendējošo bērnu sarakstu:

  • Ķekavas vidusskolā 174 bērniem;
  • Baložu vidusskolā 120 bērniem;
  • Daugmales pamatskolā 20 bērniem;
  • Pļavniekkalna sākumskolā 38 bērniem;
  • Baldones vidusskolā 60 bērniem;
  • Baldones sākumskolā 27 bērniem.

Ķekavas novada izglītības iestādēs 2023/2024 mācību gadā plānots uzņemt par 33 pirmklasniekiem vairāk nekā 2022/2023 mācību gadā.

Skolas vadība topošo pirmklasnieku vecākiem nosūtīs e-pastu par tālākajām darbībām. Par pedagogu un klašu sadalījumu atbild pati mācību iestāde.

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021.gada 22.septembrī, sēdes lēmumu Nr.12. (protokols Nr. 12/2021).

Jautājumu gadījumā kontaktēties ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galveno speciālisti izglītības jautājumos Vitu Andžejevsku, e-pasts: vita.andzejevska@kekava.lv, tālr. 25461811

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,