Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

kompetencu_attistibai_logo

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)

No 2019.gada 1.septembra

 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2019./2020.mācību gadā skolēni aicināti darboties robotikas un programmēšanas pulciņos.

Robotikas pulciņa nodarbības:

2.-4.klašu skolēniem  Nākotnes ielā 1a otrdienās 14.00- 15.30 un ceturtdienās 14.00 – 15.30

5.-6.klašu skolēniem Gaismas ielā 9 otrdienās 16.00- 17.30

Programmēšanas pulciņa nodarbības:

2.-4.klašu skolēniem Nākotnes ielā 1a ceturtdienās 15.40-17.10.

 Papildu robotikas grupu 1.-2.klasēm nodarbības trešdienās: 1.grupa 14.00-15.30; 2.grupa 15.40- 17.10. Pirmās nodarbības 2.oktobrī.

No 2018.gada 1.novembra darbu uzsāk jauni pulciņi:

 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Ķekavas vidusskola sadarbībā ar programmēšanas skolu Learn IT  aicina 2.-3. klašu skolēnus pirmdienās vai piektdienās 14:20-15:50 pieteikties uz interaktīvu programmēšanas pulciņu. Nodarbību laikā skolēni rakstīs programmas vizuālā programmēšanas valodā Scratch, veidos tajā interaktīvus zīmējumus un spēles, kā arī būvēs vienkāršus robotus no littleBits sensoriem un slēdžiem. Pieteikšanās izmantojot vietni: www.ej.uz/Kekavaspulcinu. Dalība pulciņā bezmaksas.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Ķekavas vidusskolā sākumskolas klašu ēka Nākotnes ielā 1a sadarbībā ar Tehniskās izglītības un jaunrades skolu 2.klašu skolēniem pirmdienās 13.00-14.45 un 15.00-16.45 notiks Robotikas pulciņa nodarbības. Skolēni apgūs robotikas pamatus,  darbojoties ar  LEGO Education  komplektiem. Pieteikties pie klases audzinātājas. Dalība pulciņā bez maksas.

Ķekavas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā SAM 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2017./2018.mācību gadā no projekta finansējuma mūsu skolā tiek apmaksāti pedagoga palīgi 1.-6.klasēs matemātikā, tehnoloģijās, dabaszinībās un valodās. Pēc rudens brīvlaika 2.klašu skolēniem (2 grupas) reizi nedēļā notiek robotikas nodarbības.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,