Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ”Zvaigznīte” aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU uz pilnu slodzi

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1220 EURpar pilnu slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

Amata pienākumi:

 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (ja ir šādu atzinumu sagatavošanas tiesības);
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 • piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 • vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 • sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • iegūts maģistra grāds, reģistrācija psihologu reģistrā un sertifikāts vai līgums ar psihologu pārraugu
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 • prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 • zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams);

Darba vietas adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076

CV sūtīt  uz e-pastu: zvaigznite@kekava.lv ar norādi „Psihologa vakance” , tālrunis informācijai:  +371 28370751

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,