Teritorijas plānojumi

ĶEKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Apstiprināts ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009  “‘Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”

Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam
Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Papildus grafiskie materiāli:
Teritorijas pašreizējais izmantošanas plāns

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:
Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2020. gadam, 2013. gada grozījums 11.06.2013./ 18.06.2013., Nr.116 (4922)/    /stājās spēkā 19.06.2013./ atļauts īstenot no 23.08.2013
Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam, 2012. gada grozījumi  (daļā “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”) 13.12.2012./  02.01.2013., Nr.1 (4807) / stājās spēkā 03.01.2012. / atļauts īstenot no 07.03.2013/
25.08.2009. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”
publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”  LV 08.09.2009., Nr.142 (4128)


Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam
Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Papildus grafiskie materiāli:
Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns
Aizsargjoslu plāns
Satiksmes infrastruktūras izvietojuma plāns
Būvniecībai nelabvēlīgo un pašvaldībai rezervēto teritoriju plāns
Detālplānojumu izvietojumu shēma
Elektronisko sakaru un elektrisko tīklu shēma
Maģistrālie inženiertīkli, gāze apgādes tīkli
Biotopu plāns

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:
 Grozījumi Ķekavas novada  Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020. gadam 17.01.2013./LV 22.01.2013., Nr.15 (4821)/ stājās spēkā 23.01.2013./ atļauts īstenot no 05.04.2013.
Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam, 2012. gada grozījumi daļā – Baložu iela 7. un Rīgas iela 19, 15.03.2012./LV 29.03.2012., Nr.51 (4654)/ stājās spēkā 30.03.2012./ atļauts īstenot no 04.06.2012.
25.08.2009. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”, publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”  LV 08.09.2009., Nr.142 (4128)

Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam:
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns
Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns


Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam
Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:
Kopējie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Atsevišķu teritoriju apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Papildus grafiskie materiāli:
Teritorijas pašreizējais izmantošanas plāns
Aizsargjoslu shēma
Apdzīvojuma struktūra
Detālplānojuma teritoriju shēma
Kultūras pieminekļu shēma
Transporta infrastruktūras shēma

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:
21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2013 “Grozījumi 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritroijas plānojumu” 21.11.2013./LV  02.12.2013., Nr.235 (5041)/stājās spēkā 03.12.2013./ atļauts īstenot no 07.02.2014.
25.08.2009. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu” (ir veikti grozījumi).
29.04.2009. Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam ar 2009. gada grozījumiem.
25.07.2007. Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (ir veikti grozījumi).


Baldones teritorijas plānojums
Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
1. Baldones teritorijas funkcionālais zonējums un aizsargjoslas
2. Baldones teritorijas funkcionālais zonējums un aizsargjoslas
SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI

INFORMĀCIJAI PIRMS IEGĀDĀJIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU!

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,