[Noslēgusies] Norisinās divas publiskās apspriešanas par koku ciršanas ierosinājumu

Pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2023. gada 9. augusta lēmumu Nr. 29 (protokols Nr. 6), neklātienes formā (attālināti, aizpildot anketu) no 23. augusta līdz 13. septembrim izsludinātas divas publiskās apspriešanas par koku ciršanas ierosinājumu būvprojektu “Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi–Baldone posma 2,05.–3,23. km pārbūve”  un “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” ietvaros. 

Būvprojektā Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi–Baldone posma 2,05.–3,23. km pārbūve” paredzēto risinājumu realizācijai iecerēta 42 augošu koku (40 parasto liepu un 2 Rietumu tūju ar celma caurmēru 20 cm un vairāk) ciršana publiski pieejamā, valsts īpašumā esošā objektā (Rīgas iela, zemes vienību kadastra apzīmējumi 80050010126, 80050010038, 80050011610, 80050011728 un 80050014436). Pārējie būvprojekta risinājumi paredz ielas asfalta, betona bruģa, nesaistītu minerālmateriālu un laukakmeņu segumu izbūvi brauktuvei, pieslēgumiem un ietvēm, ielas nomaļu sakārtošanu, teritorijas apzaļumošanu nogāzēs, caurteku tīrīšanu un lietus ūdens kanalizācijas sakārtošanu, apgaismojuma balstu, pieturvietas un gājēju pārejas izveidošanu, kā arī atsevišķi augošu koku ciršanu, daļu vērtīgu un ļoti vērtīgu koku saglabājot.

Būvprojekta risinājuma materiāli:

Publiskās apspriešanas anketa.

Būvprojektā “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” paredzēto risinājumu realizācijai iecerēta kopā 49 augošu koku, bet ar celma caurmēru 20 cm un vairāk 32 koku (3 priežu, 9 egļu, 4 melnalkšņu, 3 kļavu, 2 liepu, 2 bērzu, 1 lapegles, 1 robīnijas un 7 esošu celmu) ciršana publiski pieejamā, pašvaldības īpašumā esošā objektā (Ķeguma prospekts, zemes vienību kadastra apzīmējums 80050015731). Pārējie būvprojekta risinājumi paredz ielas asfalta un nesaistītu minerālmateriālu segumu izbūvi brauktuvei, ietvei un nomalēm, ietves aizsargnorobežojumu, teritorijas apzaļumošanu nogāzēs, ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, apgaismojuma balstu, kā arī atsevišķi augošu koku ciršanu un esošu celmu likvidēšanu, daļu vērtīgu kokus saglabājot.

Būvprojekta risinājuma materiāli: izcērtamo koku saraksts un ceļa plāns.

Publiskās apspriešanas anketa.

Aizpildītu anketu līdz 13. septembrim var iesniegt:

  • Ķekavas novada pašvaldības Baldones pilsētas pārvaldes ēkā Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā;
  • nosūtot pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu novads@kekava.lv (ar norādi “Publiskajai apspriešanai”).

Pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām un rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks virzīts izskatīšanai nākamajā kārtējā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejā.

Īpašumu pārvalde

Publicēts no 29.08.2023. līdz 13.09.2023.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle