Rīcības un investīciju plāni

Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizācija (17.06.2022.)
ĶEKAVAS NOVADA Attīstības programma 2014.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2022.gada aktualizācija)
Domes lēmums

Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizācija
ĶEKAVAS NOVADA Attīstības programma 2014.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2022.gada aktualizācija)
Domes lēmums

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam

Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)
Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”
Pielikums grozījumiem

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”
Pielikums grozījumiem

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju” (publicēts 10.05.2021.)
Pielikums grozījumiem

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2021.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija)
Investīciju plāns 2018.-2020. gadam
Domes lēmums

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. – 2018. gadam
Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu
Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 
Domes lēmums