Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2013

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 
ID Nr.
 
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
ĶND/2013/1-1 04.03.2013. plkst.10:00 Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām

Nolikums

IUB paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem 19.03.2013.
ĶND/2013/2 18.02.2013 plkst.10:00 Katlu mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tehniskais projekts

 Pārtraukts
ĶND/2013/3-2 05.03.2013. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Nolikums

Jautājumi un atbildes 25.02.2013.

IUB paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem 19.03.2013.
ĶND/2013/4

25.02.2013. plkst. 10:00

 

Katlu mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 
 
IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2013.
ĶND/2013/5-3 26.03.2013.   plkst.10:00 Daugmales pamatskolas ēkas renovācija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Jautājumi un atbildes 11.03.2013.

Jautājumi un atbildes 13.05.2013.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.07.2013.
ĶND/2013/6-4 26.03.2013.   plkst.10:00 Jaunu vai mazlietotu vieglo automašīnu iegāde Nolikums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 05.04.2013.
ĶND/2013/7   Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem pakalpojumiem   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.05.2013. 
ĶND/2013/8

15.04.2013.    plkst.10:00

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana PA „Ķekavas ambulance” telpās Gaismas ielā 15, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums

 Pārtraukts
ĶND/2013/9 29.04.2013.    plkst.10:00 Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana PA „Ķekavas ambulance” telpās Gaismas ielā 15, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāmes

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/10-5 01.07.2013.   plkst. 10:00

Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība

IUB Paziņojums par grozījumiem 24.04.2013.

IUB Paziņojums par grozījumiem 30.05.2013.

Nolikums ar precizējumiem no 29.05.2013.

Tāmes 29.05.2013.

Reģistrācijas lapa

Pielikumi 29.05.2013.

Jautājumi un atbildes 29.04.2013.

Jautājumi un atbildes 13.05.2013.

Jautājumi un atbildes 20.05.2013

Jautājumi un atbildes 23.05.2013

Paziņojums piegādātājiem 29.05.2013.

Paziņojums piegādātājiem 03.06.2013.

Jautājumi un atbildes 07.06.2013.

Jautājumi un atbildes 10.06.2013. - 1.daļa

Jautājumi un atbildes 10.06.2013. - 2.daļa

Jautājumi un atbildes 12.06.2013.

Jautājumi un atbildes 17.06.2013.

Jautājumi un atbildes 18.06.2013.

Jautājumi un atbildes 19.06.2013. - 1.daļa

Jautājumi un atbildes 19.06.2013. - 2.daļa

Jautājumi un atbildes 26.06.2013.

Būvdarbu līgums

Vienošanās Nr. 21-21/13/7-3

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultatiem 19.07.2013.
ĶND/2013/11 07.05.2013.   plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana

Nolikums

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/12-6 27.05.2013.   plkst. 10:00 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 3B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

1.stāva plāns

2.stāva plāns

Jautājumi un atbildes 07.05.2013

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.06.2013. 

ĶND/2013/13   Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugmales pagasta administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.06.2013.
ĶND/2013/13 27.05.2013.   plkst. 10:00 Ķekavas novada ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana

Nolikums

Pielikums 3A

Punktu shēma

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/14 10.06.2013 plkst.10.00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” teritorijas žoga elementu iegāde un uzstādīšana

Nolikums

Tāme un projekts

Informācija 05.06.2013

 Pārtraukts
ĶND/2013/15 10.06.2013 plkst.10.00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” telpu remonts

Nolikums

Tāmes

 Pārtraukts
ĶND/2013/16 10.06.2013 plkst.10.00 Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”, Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos Nolikums  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumumu
ĶND/2013/17-B   Pārtikas produktu iegādes pakalpojuma nodrošināšana par taloniem pārtikas produktu tirdzniecības vietā   Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/18   Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve   IUB paziņojums par noslēgto līgumu 30.07.2013.
ĶND/2013/19-7 09.07.2013. plkst. 10:00 „Skolas nami”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Telpu plāns - 1.stāvs

Telpu plāns - 2.stāvs

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2013.
ĶND/2013/20 01.07.2013. plkst. 10:00 Rekonstrukcijas darbi Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

Nolikums

Projekts

Tāme remonts

Tāme žogs

Iepirkumu komisijas lēmums 01.07.2013.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.07.2013. 
ĶND/2013/21 15.07.2013.  plkst.10:00 Sporta inventāra iegāde Ķekavas vidusskolai mācību priekšmeta „Sports” realizēšanai

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkums pārtraukts 15.07.2013.
ĶND/2013/22-B   Juridisko pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada kultūras aģentūrai  Līgums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.08.2013
ĶND/2013/23   Par papildus darbu veikšanu būvobjektā Katlakalna tautas namā, Katlakalnā, Ķekavas novadā  Līgums  Informatīvas paziņojums par noslēgto līgumu 09.10.2013
ĶND/2013/24   Papildus mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 3B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā  Līgums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.08.2013
ĶND/2013/25 29.07.2013. plkst.10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2013./2014. mācību gadā

Nolikums

Lēmums 01.08.2013.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2013.
ĶND/2013/26 29.07.2013. plkst. 10:00 Sporta inventāra iegāde Ķekavas vidusskolai mācību priekšmeta „Sports” realizēšanai  

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Lēmums 01.08.2013.

Preces pirkuma līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.08.2013.
ĶND/2013/27 26.08.2013. plkst. 10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības

Nolikums

 Pārtraukts
ĶND/2013/28 26.08.2013. plkst. 10:00 Labiekārtojuma aprīkojuma izgatavošanai un uzstādīšana

 Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 un Nr.3

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/29   Autoruzraudzības darbi būvprojektam „Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība”

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Pakalpojuma līgums

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 03.09.2013.
ĶND/2013/30 21.10.2013 plkst.10:00 Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Ķekavas novadā, Daugmales pagastā

Nolikums

Projektēšanas  uzdevums

 

 Pārtraukts
ĶND/2013/31 21.10.2013 plkst.10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2013./2014. mācību gadā maršrutā Ķekava – Dzērumi - Ķekava

Nolikums

Lēmums 28.10.2013.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.12.2013.
ĶND/2013/32 28.10.2013 plkst.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde

Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/33 28.10.2013 plkst.10:00 Par tiesībām veikt Rāmavas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Projektēšānas  uzdevums

Jautājumi un atbildes 17.10.2013.

Jautājumi un atbildes 18.10.2013.

Jautājumi un atbildes 18.10.2013.

Jautājumi un atbildes 23.10.2013.

 Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/34 28.10.2013 plkst.10:00 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/35 28.10.2013 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/35/1 28.10.2013 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/36 28.10.2013 plkst.10:00 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai

Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/37 11.11.2013. plkst. 10:00 Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Ķekavas novadā, Daugmales pagastā

Nolikums

Projektēšanas  uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Pielikums_4

Lēmums 19.11.2013.

Uzņēmuma līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.12.2013.
ĶND/2013/38 19.11.2013. plkst.10:00 Tehniskā projekta „Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 – Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 1.kārtas realizācija

Nolikums

Tāme

Pielikums (zip)

Lēmums 02.12.2013.

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.10.2015.
ĶND/2013/39 19.11.2013. plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam

Nolikums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.12.2013

ĶND/2013/40  25.11.2013. plkst.10:00 Daugmales pamatskolas sporta zāles apkures sistēmas rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Līgums

Lēmums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/41  25.11.2013. plkst.10:00 Par tiesībām veikt Jauniešu centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

PAU

Projektēšanas uzdevums

Būves meta sastāvs

Jautājumi no objekta apsekošanas 19.11.2013

Lēmums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/42-8  16.12.2013 plkst.10:00 Autobusa ar šoferi noma

Nolikums

Lēmums

 IUB pasiņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 21.12.2013.
ĶND/2013/43 02.12.2013 plkst.10:00 Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava”

Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Shēmas

Lēmums

Pārtraukts
ĶND/2013/44

13.01.2014. plkst.10:00

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads

Nolikums

Projekts

Tāmes

 Pārtraukts

 

 

  Drukāt