Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā"

Grozījumi saistošajos noteikumos 35/2010 "Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu"

 Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

 Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums”

 

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2011 „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” nolikums”

  Drukāt