Par grozījumiem 2020. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetā   pielikumi   saistības

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”

 Grozījumi saistošajos noteikumos „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”

 

  Drukāt