Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.25/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2012 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” 

  Drukāt