Noteikumi par nedzīvojamo telpu ilgtermiņa nomu

Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Civilās aizsardzības plāns   Grozījumi 2015

  Drukāt