Ķekavas novada pašvaldības iestādes ‘’Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība’’’’ ētikas kodekss

Noteikumi par nedzīvojamo telpu ilgtermiņa nomu

Nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādis (01.02.2021.)

Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Civilās aizsardzības plāns   Grozījumi 2015

  Drukāt