1. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums
  2. Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā

 

 


 

 

 

  Drukāt