Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” iepirkumu komisija 2010. gada 10. maijā izsludina iepirkumu:
pārtikas preču iepirkumu Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”


Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču iepirkumu Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2010/2
Paredzamā līgumcena: 13000.00 LVL (bez PVN)
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2010. gada 7. jūnijs plkst. 11:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV10-23, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Guntis Baltgalvis,
guntis.baltgalvis@inbox.lv, T. 67936435.
Papildus informācija: Tehniskā specifikācija, IUB publikācija

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM: Publicēšanas datums: 19/06/2010

 

.

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” iepirkumu komisija 2010. gada 27. maijā izsludina iepirkumu:
vienkāršota renovācija dienas centram "Adatiņas" Daugmalē 


Iepirkuma priekšmets: vienkāršota renovācija dienas centram "Adatiņas" Daugmalē
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2010/3
Paredzamā līgumcena: 25000.00 LVL (bez PVN)
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2010. gada 14. jūnijs plkst. 12:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV10-23, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Guntis Baltgalvis,
info@sackekava.lv T. 67936435.
Papildus informācija: Nolikums, Tehniskā specifikācija, Ēkas foto, Tehniskais projekts  IUB publikācija

Paziņojums par iepirkuma procedūras rzultātiem
 

 

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” iepirkumu komisija 2010. gada 13. decembrī izsludina iepirkumu:
Biroja tehnikas iegāde "Dienas centra "Adatiņas" izveide" vajadzībām.

 

Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnika

Iepirkuma identifikācijas numurs: 2010/4/ERAF
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2010. gada 27.decembris plkst. 11:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV10-23, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
sac@kekava.lv T.26532930

 Instrukcija pretendentiem.     IUB publikācija     

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM: Publicēšanas datums: 30.12.2010

 

 

 

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” iepirkumu komisija 2011. gada 17. janvārī izsludina iepirkumu:
mobilā invalīdu pacēlāja iegāde "Dienas centra "Adatiņas" izveide" vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Mobilais invalīdu pacēlājs

Iepirkuma identifikācijas numurs: 2011/1/ERAF

Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2011. gada 28.janvāris plkst. 11:00

Paredzamā līgumcena: 2150.00 LVL (bez PVN)
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV10-23, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,

sac@kekava.lv T.29191395 

 Instrukcija pretendentiem.       IUB publikācija

Paziņojums par iepikuma procedūras rezultātiem : Publicēšanas datums 10.02.2011

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču iepirkumu Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2011/2
Paredzamā kopējā līgumcena: 13200.00 LVL (bez PVN) (1.daļa- vistas gaļas produkti,olas - 2000 Ls, 2.daļa - Zivis,zivju izstrādājumi - 500Ls, 3.daļa - augļi,dārzeņi un saistītie produkti - 1500 Ls, 4.daļa - Bakaleja - 8000 Ls, 5.daļa - Piens un piena produkti - 1200 Ls.)  
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2011. gada 18. marts plkst. 11:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV1023, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395.
Papildus informācija: Tehniskā specifikācija   IUB publikācija

 

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču iepirkumu Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2011/3
Paredzamā kopējā līgumcena: 2500.00 LVL (bez PVN) (gaļas produkti)  
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. jūnijs plkst. 10:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV1023, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395.
 

Papildus informācija: Tehniskā specifikācija  IUB publikācija


 Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču iepirkums Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2012/1
Paredzamā kopējā līgumcena: 18950.00 LVL (bez PVN) (1.daļa- vistas gaļas produkti,olas - 1500 Ls, 2.daļa - Zivis,zivju izstrādājumi - 650Ls, 3.daļa - augļi,dārzeņi un saistītie produkti - 2800 Ls, 4.daļa - Bakaleja - 8000 Ls, 5.daļa - Maize,konditorejas izstrādājumi - 1700 Ls, 6.daļa - Piens un piena produkti - 2600 Ls, 7. daļa Gaļa,gaļas izstrādājumi 1700 Ls.)  
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. marts plkst. 10:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV2123, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395. 

Papildus informācija: Tehniskā specifikācija    IUB publikācija  Tehniskā specifikācija word

 

 

Iepirkuma priekšmets: Degvielas un autopiederumu iegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2012/2

Paredzemā kopējā līgumcena: 4000.00 LVL (dīzeļdegviela un autopiederumi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012.gada 03.maijs plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija: Tehniskā specifikācija PDF , word; IUB publikācija;

 

 

Iepirkuma priekšmets: Jauna vai mazlietota vieglā automobiļa iegāde

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2012/3

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012.gada 07.decembris plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: Anna Matoviha

annamatoviha@inbox.lv , T. 25603818

Papildus informācija: Tehniskā specifikācija PDF ,   IUB publikācija ; Lēmums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču iepirkums Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2013/1
Paredzamā kopējā līgumcena: 19000.00 LVL (bez PVN) 1.daļa- vistas gaļas produkti,olas. 2.daļa - Zivis,zivju izstrādājumi. 3.daļa - augļi,dārzeņi un saistītie produkti. 4.daļa - Bakaleja. 5.daļa - Maize,konditorejas izstrādājumi. 6.daļa - Piens un piena produkti. 7. daļa Gaļa,gaļas izstrādājumi.
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2013. gada 08. aprīlis plkst. 10:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV2123, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395. 

Papildus informācija: Tehniskā specifikācija    IUB publikācija  Tehniskā specifikācija word  Jautājumi un atbildes 02.04.2013.  Rezultāti

 


Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2013/2
Paredzamā kopējā līgumcena: 18000.00 LVL (bez PVN) 
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2013. gada 17. maijs plkst. 10:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV2123, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395.

Papildus informācija: Nolikums  Specifikācija      IUB publikācija   Paziņojums par līgumu


 Iepirkuma priekšmets: Degvielas un autopiederumu iegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2013/3

Paredzemā kopējā līgumcena: 4000.00 LVL (dīzeļdegviela un autopiederumi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 21.maijs plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija: Nolikums ; IUB publikācijaPaziņojums par līgumu

 

 Iepirkuma priekšmets: Tehniski funkcionālo palīglīdzekļu piegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2013/4

Paredzemā kopējā līgumcena: līdz 9000.00 LVL

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 14.oktobris plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija: Nolikums ; IUB publikācija; Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas pakalpojumi.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2013/5

Paredzemā kopējā līgumcena: līdz 5000.00 LVL

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013.gada 26.novembris plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija: Nolikums ; IUB publikācija; Iepirkums izbeigts

 

 

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas pakalpojumi.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2014/1

Paredzemā kopējā līgumcena: līdz 7000.00 Euro

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 20.februāris plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija: Nolikums ; IUB publikācija; Rezultāts

 

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču piegāde Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2014/2
Paredzamā kopējā līgumcena: 40000.00 EURO (  28112.16 LVL) (bez PVN) 1.daļa- vistas gaļas produkti,olas. 2.daļa - Zivis,zivju izstrādājumi. 3.daļa - augļi,dārzeņi un saistītie produkti. 4.daļa - Bakaleja. 5.daļa - Maize,konditorejas izstrādājumi. 6.daļa - Piens un piena produkti. 7. daļa Gaļa,gaļas izstrādājumi.
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2014. gada 24. marts plkst. 10:00
Piedāvājumus iesniegšanas vieta: Pašvaldības aģentūrā “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Ķekavas novads, Ķekava, LV2123, Gaismas ielā 19, K-8
Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktores vietnieks Māris Barons,
maris.barons@kekava.lv, T. 29191395. 

Papildus informācija: Instrukcija,Tehniskā specifikācija    IUB publikācija  jautājumi  Rezultāts

 

Iepirkuma priekšmets: Degvielas un autopiederumu iegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2014/3

Paredzemā kopējā līgumcena: 6500.00 EURO (4568.23 Ls) (dīzeļdegviela un autopiederumi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 20.maijs plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija:IUB publikācija;

 

 

Iepirkuma priekšmets: Degvielas un autopiederumu iegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶSAC2014/4

Paredzemā kopējā līgumcena: 6500.00 EURO (4568.23 Ls) (dīzeļdegviela un autopiederumi)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 23.maijs plkst.10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta : Pašvaldības aģentūrā "Ķekavas sociālās aprūpes centrs", Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 19/8

Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par iepirkumu: P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"direktores vietnieks Māris Barons

maris.barons@kekava.lv , T. 29191395

Papildus informācija:Nolikums;IUB publikācija; Paziņojums Līgums

 

  Drukāt