Par mums Kontakti Galerijas

 

 

 

 
 

Iestādes nosaukums - Ķekavas novada  pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte’’

 

Iestāde dibināta - 2010.gadā

 

Iestādes vadītāja - Inese Sloka

 

Iestādes darba laiks - 7.00 -19.00

 

Kontakti - Kazeņu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,Tālr. 67935881, Mob. 29469781; 26178537; e-pasts:bitite@kekava.lv

 

Grupu skaits - 12

 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums


Iekšējās kārtības noteikumi
 

Īstenotās izglītības programmas -

1. Pirmsskolas izglītības programma. Izglītības programmas kods: 01011111

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015611

3.  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015511

 

Fakultatīvie pulciņi - tautas dejas, sporta dejas, florbols, sporta pulciņš „Ātrās kedas”,  jogu bērniem, keramika, ansamblis ,,Zum- zum’’ un angļu valoda.  Uz pulciņiem  ir iespējams nākt arī bērniem kuri neapmeklē bērnudārzu „Bitīte”, bet ir Ķekavas novada iedzīvotāji. 

 

No pagājušā mācību gada beigām ar mūsu pedagogu darbu var arī iepazīties mūsu pašu izveidotajā interneta vietnē


Īpašie piedāvājumi - no 2013.gada bērnudārzs "Bitīte" darbojas logopēdiskā grupa, kuru var apmeklēt bērni ar valodas traucējumiem.

Bērnudārzā „Bitīte”  darbojas  Konsultatīvais kabinets ar speciālistiem- psihologu, speciālo pedagogu un logopēdiem, kuri sniedz bezmaksas konsultācijas arī tiem vecāku bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu "Bitīte". 
 

Speciālisti ieguvuši tiesības savā darbā pielietot vairākas nozīmīgas diagnostikas metodes:

- Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (1-3 gadu vecums)

- Agrīnās lasītprasmes attīstības novērtēšana ar DIBELS Next (sagatavošanas grupa līdz 3.klase)

 

 

 

 

 

  Drukāt