Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte”


 

Iestādes darba laiks – 7.00 - 19.00 

 

Adrese:

Jaunatnes iela – 2 , Valdlauči , Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

Mobilais tālrunis 28370751

e-pasts: zvaigznite@kekava.lv

 

Vadītāja – Maija Ukstiņa

Tālrunis: 28370751, e-pasts: maija.ukstina@kekava.lv

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
 

Vadītājas vietniece (izglītības jomā) – Maruta Volodka

Tālrunis: 26174702, e-pasts marutavolodka@inbox.lv

Pieņemšanas laiks:  piektdienās no plkst. 17.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
 

Izglītības metodiķe – Biruta Tropa

Tālrunis: 26789136, e-pasts biruta.tropa@kekava.lv

Pieņemšanas laiks: trešdienas no plkst. 16.00-17.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)

 


 

Iestāde dibināta: 1983. gada 1. septembrī

Grupu skaits: 12

Bērnu skaits: 280

Bērnu vecums: no 3 līdz 7 gadiem

Mācību valoda: latviešu
 


 

 

Īsteno licencētas programmas:


Iestādes vīzija:

Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 

Iestādes misija:

Radīt bērnam iekļaujošu, atbalstošu, attīstošu un drošu vidi, lai izglītotu atbildīgu, izlēmīgu , mērķtiecīgu un apzinīgu bērnu.

 

Nodrošina:

 


Piedāvā:


Organizē:

 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz: Ēdināšanas uzņēmums  SIA ,,Aniva’’

 

 

 

 

 

 

  Drukāt