Dibināta 1999.gada 30.novembrī Ķekavā.
 
 
Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2000.gada 17.janvārī.
 
 
Pārreģistrēta LR biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 14.jūnijā.
 
 
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība ir biedrība ar mainīgu biedru sastāvu. Biedru skaits uz 2010.gada 1.janvāri – 45 fiziskas personas.
 
 
Par biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura iesniegusi pieteikumu, iemaksājusi iestāšanās maksu un vēlas aktīvi un bez atlīdzības darboties biedrības statūtos nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
 
 
Biedrības pārvaldes institūcijas ir – biedrības valde 7 cilvēku sastāvā un biedrības pilnsapulce.
 
 
Biedrības budžets veidojas no iestāšanās maksas (5 Ls), biedru naudas (2 Ls mēnesī), kā arī fizisku un juridisku personu ziedojumiem.
 
 
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības mērķi un uzdevumi :
 
  1. Veicināt tautu sadraudzību un mieru starp tautām, pilnveidot starptautiskās attiecības, toleranci visās kultūras jomās un tautu savstarpējā sapratnē.
  2. Atbalstīt Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību sadarbību, palīdzēt to pilnveidot un nostiprināt.
  3. Organizēt un attīstīt personīgo kontaktu veidošanos starp Ķekavas un Bordesholmas iedzīvotājiem.
  4. Veicināt Latvijas un Vācijas  valstu vēstures un kultūras tradīciju izzināšanu, organizējot savstarpēju delegāciju apmaiņu.
  5. Organizēt vācu valodas apmācību Ķekavas iedzīvotājiem.
  6. Sadarboties ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām.

Kontaktpersonas :
 
 
 
Biedrības priekšsēdētājs
Juris Firsts - mob.t. 29126835
Biedrības priekšsēdētāja vietniece
Skaidrīte Priede – mob.t. 26396837
Attiecību ar Bordesholmu koordinatore
Aija Trauberga – mob.t. 26138168

 

 
 

 

  Drukāt