Jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Aicina iedzīvotājus piedalīties jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. PIETEIKŠANĀS!


Uzsākts darbs pie jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumenta
(12.01.2021.)


Ķekavas novada domes lēmumi:

Baldones domes lēmumi par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu

 

 

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)
 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”

 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”

 

Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadaminvestīciju plāna 2019.gada aktualizāciju” (publicēts 10.05.2021.)

 

 

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija)

Investīciju plāns 2018.-2020. gadam

Domes lēmums

 

 

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu

Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 

Domes lēmums 

 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

1.sējums

2.sējums- izstrādes materiāli

Pielikums

Domes lēmums

 

 

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam

1.sējums

2.sējums

3.sējums

Domes lēmums

 

 

Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns

Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu

 

  Drukāt