Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Rīcības plāns 2016.-2018. gadam (2018. gada aktualizācija)

Investīciju plāns 2018.-2020. gadam

Domes lēmums

 

Aktualizētie rīcības un investīciju plāni 2016. - 2018. gadam

Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu

Rīcības plāns 2016.-2018.gadam 

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam 

Domes lēmums 

 

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

1.sējums

2.sējums

Pielikums

Domes lēmums

 

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam

1.sējums

2.sējums

3.sējums

Domes lēmums

  Drukāt