Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2010

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 
ID Nr.
Publicēšanas
datums
 
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Papildus informācija
Līguma summa
 
LVL
bez PVN
 Piegādātājs
ĶND
2010/
1-1
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.p. (7) punktu(2.pielikuma B daļas pakalpojums)
 110436,64 LVL
SIA IRG
 
(40102019738)
ĶND 2010/2
 
 
 
 
.......................
Atbildes uz jautajumiem(22.02.2010, 23.02.2010)
.........................
 
.........................
Papildus atbildes uz jautajumiem(03.03.2010)
Tehniskie noteikumi:
Rasējumi:
 17124,31 LVL
 SIA CĒSU SPECCELTNIEKS
(49503003553)
ĶND 2010/3

Funkcionālo un tehnoloģisko prasību detalizēšana dokumentu vadības sistēmas „NAMEJS” papildinājumiem. Dokumentu vadības sistēmas papildinājumu un e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana

.

Atbilde uz jautājumu (24.03.2010)

.

Paātrināts slēgts konkurss
54 240,00
LVL
 AS RIX TECHNOLLOGIES (40003548427)
 ĶND 2010/4
..................
..................

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 

 2 956,74 LVL
  SIA OFFICEDAY LATVIJA
(40003249449)
ĶND 2010/5 15.03.2010

 
IUB publikācija par rezultātiem 28.04.2010

Ķekavas novada pašvaldības iestāžu ēku un kustamās mantas apdrošināšanas pakalpojums. Ķekavas novada pašvaldības kā ēku īpašnieka un apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojums

PIELIKUMS NR.1

PIELIKUMS NR.2

PIELIKUMS NR.3

PIELIKUMS NR.4


 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

...............
Atbilde uz jautajumu (18.03.2010)

.

Atbildes uz jautajumiem ar pielikumiem Nr.1-6 (22.03.2010 1.nr.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

.

Atbilde uz jautājumiem (22.03.2010_2.nr.)

.

Atbilde uz jautājumiem (25.03.2010)

.

Atbilde uz jautājumu (24.03.2010)

.

 A daļa:

5861,04 LVL

.

B daļa:

969,00  LVL

 AAS BALTA (40003049409)

ĶND 2010/6 10.03.2010


IUB publikācija par rezultātiem 06.04.2010

Par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” vadības nodrošināšanu Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 620,45* LVL

930,67* LVL

620,45*  LVL

1116,81* LVL

(*summas ar darba devēja sociālo nodokli)

Aija Ozola

.

Sandra Pugovka

.

Ilga Viegliņa

.

Māris Ozoliņš

 ĶND 2010/7  06.04.2010

IUB publikācija par rezultātiem 28.04.2010

 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  557,88 LVL (par 1 izdevuma 11000 eksemplāru tirāžu)  SIA RĪGAS APRIŅĶA AVĪZE (40103037514)
 ĶND 2010/8  06.04.2010 IUB publikācija par rezultātiem 31.05.2010  Par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” vadības nodrošināšanu  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 510,00 LVL

(* ar darba devēja sociālo nodokli)

 SIA AC Konsultācijas (40003586611) (Voldemārs Ēvele)
ĶND 2010/9-2 21.04.2010

IUB publikācija par rezultātiem. 19.06.2010

Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības policijas vajadzībām


Dalīts 2 lotēs:

1.lote - Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām

2.lote - Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde  Ķekavas novada pašvaldības policijas vajadzībām

Atklāts konkurss

Līguma termiņš 24 mēneši

 1.lote 132520,00 LVL

.

2.lote 39430,00 LVL

 SIA LUKoil Baltija R (40003134777)
ĶND 2010/10 19.04.2010

 

IUB publikācija par rezultātiem 17.06.2010

Logu un durvju bloku nomaiņa 1.un 2.stāvā Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā (PRECIZĒTS)

PIELIKUMS Nr.1

PIELIKUMS Nr.2

PIELIKUMS Nr.3

 PRECIZĒTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Pielikums Nr.1_PRECIZĒTS


 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  10383,52 LVL      SIA EIRO LOGI (41203024816)
ĶND 2010/11

31.05.2010

IUB publikācija par rezultātiem 19.07.2010

Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana

 

TĀME

 

PROJEKTS

 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  31652,89  LVL  SIA PRO DEV (40003776456)
ĶND 2010/12 17.05.2010

IUB publikācija par rezultātiem 

17.09.2010

 
 

 

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde PPP projektam vai alternatīvu finansējumu "Ķekavas sākumskolas būvniecība"

.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 16700,00 LVL   VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (40003132437)
ĶND 2010/13  17.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 19.07.2010

 Klientu apkalpošanas centru izbūve

Plāni - Ķekava

Plāni - Baloži

Plāni - Daugmale

Paskaidrojuma raksts - Ķekava

Paskaidrojuma raksts - Baloži

Paskaidrojuma raksts - Daugmale


 

 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ķekava- 8534,66   LVL

.

Baloži-7344,86  LVL

.

Daugmale-10876,40  LVL

 SIA PRO DEV, (40003776456)

.

SIA PRO DEV, (40003776456)

.

SIA INOVA, (40103233035)

ĶND 2010/14 31.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 07.07.2010

 Ķekavas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu remontdarbi

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  12 484,30 LVL  Personu apvienība - SIA Deco un SIA Pro Dev
ĶND 2010/15   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.07.2010 Apkures sistēmas montāžas darbi Saskaņā ar Publisko iepirkumu 8.1 pantu un 63.panta pirmās daļas 3.punktu 12308,49   LVL SIA TRIOL (40003650348)
 ĶND 2010/16 ERAF 28.06.2010  IUB publikācija par rezultātiem 26.07.2010

Mēbeļu skices

  

.

 PRECIZEJUMI

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 1993,45 

 LVL

 UAB GRIAUNA, (147062223)
 ĶND 2010/17  28.06.2010  IUB publikācija par rezultātiem 16.08.2010 

Tehniskā projekta izstrāde Ķekavas sporta kluba renovācijai-siltināšanai

Ēkas energoaudita pārskats

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 1 585,00

 LVL

SIA PEAF (40003298105)
ĶND 2010/18   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.07.2010 Ķekavas sākumskolas remonta darbi Saskaņā ar Publisko iepirkumu 8.1 pantu un 63.panta pirmās daļas 3.punktu 20018,47    LVL SIA BALSTS-R (40003229160)
 ĶND 2010/19 30.07.2010  IUB publikācija par rezultātiem  17.09.2010 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, plāna izgatavošana un to reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 5888,88

LVL

 SIA Geopols  (40003702141)
ĶND 2010/20 04.08.2010

IUB publikācija par rezultātiem

 07.09.2010

Aprīkojuma iegāde

 

Pielikums Nr.2

 

Pielikums Nr.3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 7222,71

 LVL 

 

 

7233,44

LVL

 SIA SensusLab (40103262104)

 

 

SIA Solavi(40003985319)

ĶND 2010/21- ERAF

27.08.2010

20.09.2010

IUB publikācija par rezultātiem 19.10.2010

Daugmales ciema ūdenssaimniecības projektēšana un būvniecība  

  NOLIKUMS AR PAPILDINĀJUMIEM NO 16.09.2010

 

Tāmes (C8 pielikums)

 

Atbildes no 01.09.2010

Atbildes no 06.09.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu  179337,98 LVL  SIA Modus Būve (0103178848)
 ĶND 2010/22  16.09.2010  IUB publikācija par rezultātiem 07.10.2010  Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”, Gaismas ielā 25, Ķekavā  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  8994.40 LVL  SIA Jūrmalas Mežaparki (40003483845)
ĶND 2010/23 08.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 16.11.2010 Ceļa zīmju izgatavošana un piegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  līdz 20000 LVL SIA Troja (40003093873)
ĶND 2010/24 13.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 16.11.2010   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 467 LVL  SIA Revidents un grāmatvedis(40003402878) 
ĶND 2010/25-4 20.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 09.12.2010

Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa pirmās kārtas būvdarbu pabeigšana

TĀMES

 

Līguma projekts

Atbilde 05.11.2010

Atbildes 08.11.2010 un 10.11.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu 3291733,98 EUR SIA Abora(40003215743)
ĶND 2010/26-5 ELFLA 20.10.2010  IUB publikācija par rezultātiem 25.01.2011

 

Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā (ar 02.11.2010 grozījumiem)

Atbilde_27.10.2010

Atbilde 02.11.2010

Atbilde 04.11.2010

Atbilde 05.11.2010

Atbilde 15.11.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu  456499,82 LVL SIA "Abora"  (40003215743)
 ĶND 2010/27  02.11.2010  IUB publikācija par rezultātiem 29.11.2010  Ziemassvētku paciņu piegāde  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  9513,00 LVL SIA Ažiņa komercfirma Markets (49502001606) 
ĶND 2010/28-6 09.11.2010 IUB paziņojums par rezultātiem 21.01.2011

Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana (Precizets 26.11.2010)

Līguma projekts

 TĀME

Tehniskais projekts - Inženiertīkli

Tehniskais projekts - GP_AR_BK2

ATBILDES(objekta apskate) 01.12.2010

ATBILDES no 08.12.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu PĀRTRAUKTS   
ĶND 2010/29 15.11.2010  IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 3290,00 LVL 
SIA Revidentu serviss
 (48503004390)
 
ĶND 2010/30 13.12.2010  IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011

Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze Baložu vidusskolā, Baložu kultūras namā un pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

 

 

Pielikums Nr.1

 

 

Pielikums Nr.2

 

 

Pielikums Nr.3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 10048,65 LVL  SIA Strēlnieks B (40103146895)
ĶND 2010/31 13.12.2010 IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011

Video novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana

 

 

Pielikums Nr.1-Tehniskā specifikācija

 

 

SHĒMA

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 4990,40 LVL  SIA Enkoder(40103225080)

 

  Drukāt