Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

Kabineta

Nr.

e-pasta adrese

Daļas vadītājs  

Juris Križanovskis

 67936031

15.

juris.krizanovskis@kekava.lv

Teritorijas plānotāja             

Iveta Zālīte

 67847161 

15.

iveta.zalite@kekava.lv

Teritorijas plānotājs

Andris Lācis

 67847161 

15.

andris.lacis@kekava.lv

Teritorijas plānotāja

Ilona Jēkabsone

 

15.


Teritorijas plānotāja

Gita Rengarte

67936019

15.

gita.rengarte@kekava.lv

  Drukāt