Attīstības un būvniecības pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
Nr.
E-pasta adrese
Pārvaldes vadītāja Aivita Zavadska 25714142 89 aivita.zavadska@kekava.lv
Vadītājas vietnieks Juris Križanovskis 27841097 50. juris.krizanovskis@kekava.lv
Teritorijas plānotāja
Iveta Zālīte
29150072
53.
iveta.zalite@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
29822574
52.
andris.lacis@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 29401169 57. liga.seja@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Gita Rengarte 25636820 51. gita.rengarte@kekava.lv
Galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš 28633324 64. maris.ozolins@kekava.lv
Būvinženieris Arvis Krūmiņš 25436806 68. arvis.krumins@kekava.lv
Projektu vadītāja Anna Leimane 27851097 66. anna.leimane@kekava.lv
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Inga Biļko 25614305 56. inga.bilko@kekava.lv
Projektu vadītājs, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska 29374340 65.

kristine.danovska@kekava.lv

info.uznemumiem@kekava.lv

 

 

  Drukāt