Saistošie noteikumi Nr.16/2019 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

 

Noteikumi "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs"

 

Ķekavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums     

 

Ķekavas novada skolēnu vasaras nodarbinātība:

 

Noteikumi "Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem"  

 

Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa nolikums

 

Saistošie Noteikumi Nr. 3/2018 „Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2018 „Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai BUP sniedzēju”

 

Saistošie noteikumi Nr.17/2012 "Par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību"

 

Saistosie noteikumi par galvojuma sniegsanu

 

 

 

 

  Drukāt