Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 39. pantu un Likuma pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. 

!!! Pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītāji izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmu. (Sīkāk lasīt šeit.)

Saskaņā ar Likuma 9.panta sesto daļu, tiek publicēta informācija un paziņojumi par iepirkumiem, kas tiek veikti par summām no 10 000 euro līdz 42 000 euro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un no 20 000 euro līdz 170 000 eiro (būvdarbu līgumi)
   

Iepirkumi par summām virs 42 000 eiro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un virs 170 000 eiro (būvdarbu līgumi) tiek veikti saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8.pantu.


Iepirkumiem, kas viena gada periodā nepārsniedz summu 10 000 euro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un līdz 20 000 euro (būvdarbu līgumi) iepirkuma procedūra netiek piemērota, bet tiek veikta tirgus izpēte.


Paredzamās līguma summas ir uzrādītas bez PVN.
 

Kontaktpersona informācijai par iestādes iepirkumu skatīt attiecīgajā sadaļā

 


 

 

 

 

 

PA "Ķekavas sociālais aprūpes centrs"
SIA "Ķekavas nami"
SIA "Baložu komunālā saimniecība"
Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"
Ķekavas novada pašvaldības policija
PII "Avotiņš"
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Ķekavas vidusskola

 

 

 

 

 

  Drukāt