Ķekavas novada bāriņtiesa līdz valstī noteikto ierobežojumu atcelšanai normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks tikai attālināti -elektroniskā saziņā un pa tālruni.

 

Bāriņtiesas darbinieki apmeklētājus līdz valstī noteikto ierobežojumu atcelšanai klātienē nepieņems.

 

Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar bāriņtiesas darbinieku par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

 

Tikšanās klātienē tiek organizētas, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku. Personai, ierodoties bāriņtiesā uz konsultāciju klātienē, obligāti jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distance.

 

Bāriņtiesa veiks notariālos apliecinājumus tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Iedzīvotāji var izmantot zvērinātu notāru pakalpojumus, kuri praktizē tuvāk personu dzīvesvietai:

vai cita zvērināta notāra pakalpojumus.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesardzības pasākumiem! 

 

Ar bāriņtiesu iespējams sazināties pa tālr.:

 

Ķekavas novada bāriņtiesa

Reģ. Nr. 90009002684

Adrese: Gaismas iela 19, k.8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123         

E-pasts: barintiesa@kekava.lv              

 


 

Darba laiks:

Pirmdienās              800 – 1800

Otrdienās                 800 – 1700                 Pusdienas pārtraukums

Trešdienās              800 – 1700                          1300 – 1400

Ceturtdienās           900 – 1900

Piektdienās             800 – 1400            (bez pusdienas pārtraukuma) 

 

Bāriņtiesa Ķekavas novada pašvaldībā

pieņem apmeklētājus un veic notariālos apliecinājumus novada iedzīvotājiem divas reizes nedēļā:

Pirmdienās             800 – 1300

Ceturtdienās          1400 – 1900

Tālr. 67935870, bāriņtiesas locekle, kas veic notariālos apliecinājumus.

 

Baložu pilsētas pārvaldē pieņem apmeklētājus:

 


Tālr. 67916551.

 

Daugmales pagasta pārvaldē, pieņem apmeklētājus:

Tālr. 67935872; 26190950

 Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.


Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs var vērsties bāriņtiesā jebkurā Ķekavas novada pārvaldē.
 

 

Bāriņtiesas sēdēs un bāriņtiesas telpās ir aizliegts lietot tehniskos līdzekļus, ar kuru palīdzību tiek veikta foto/video/audio fiksācija, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6., 9. un 71.pantam. Par šī noteikuma neievērošanu bāriņtiesas darbinieki ir tiesīgi pieaicināt pašvaldības policijas darbiniekus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

 


Ķekavas novada bāriņtiesas sastāvs:

 


 

Tālruņi:

Ķekavas novada bāriņtiesā

Gaismas ielā 19, k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123

Tālr. 67935872 -  priekšsēdētāja

Tālr. 27030323 -  priekšsēdētājas vietnieks (darba laikā)

Tālr. 67935870 - bāriņtiesas locekle, kas veic notariālos apliecinājumus

67847160 -  bāriņtiesas locekle

(katru darba dienu pašvaldības darba laikā)

Ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās aicinām neatliekamos jautājumos, kas saistīti ar bērnu interešu aisardzību, vērsties Reģionālajā pašvaldības policijā. Dežūrdaļas telefons - 67937102.
 

 

 

 

 

 

  Drukāt