Ķekavas novada bāriņtiesa Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, līdz 2022.gada 28.februārim, normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks tikai attālināti -elektroniskā saziņā un pa tālruni.

 

Bāriņtiesas darbinieki apmeklētājus līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas atcelšanai klātienē nepieņems.

Tālr.67847160 Ķekavā;

Tālr. 67916551 Baložos;

Tālr. 28689335 Baldonē.

e-pasts: barintiesa@kekava.lv

 

Tikai izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar bāriņtiesas darbinieku par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski.

Bāriņtiesa veiks notariālos apliecinājumus  tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pirms pieņemšanas, bāriņtiesa iegūst informāciju par to, vai apmeklētājam ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (veicot sertifikāta verifikāciju), un atbilstoši iegūtajai informācijai organizē pieņemšanu epidemioloģiski drošajā vidē.

 

Tikšanās klātienē tiek organizētas, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku.
 

Personai obligāti jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distance.


Bāriņtiesas telpās obligāti jāievēro:

 

Iedzīvotāji var izmantot zvērinātu notāru pakalpojumus, kuri praktizē tuvāk personu dzīvesvietai:

vai cita zvērināta notāra pakalpojumus.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesardzības pasākumiem! 

 

Ar bāriņtiesu iespējams sazināties pa tālr.:

 

Ķekavas novada bāriņtiesa

Reģ. Nr. 40900037513

Adrese: Gaismas iela 19, k.8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123         

E-pasts: barintiesa@kekava.lv              

 


 

Darba laiks:

Pirmdienās              800 – 1800

Otrdienās                 800 – 1700                 Pusdienas pārtraukums

Trešdienās              800 – 1700                          1300 – 1400

Ceturtdienās           900 – 1900

Piektdienās             800 – 1400            (bez pusdienas pārtraukuma) 

 

 


 

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus šādos pieņemšanas laikos:


Ķekavas novada pašvaldībā,

Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123:

Pirmdienās:  no plkst. 8.00 - 13.00 un 14.00  līdz 18.00;

Ceturtdienās:  no plkst. 9.00 - 13:00 un no plkst.14.00 līdz 19.00.

Kontakti:

Tālr. 67935872 -  priekšsēdētāja

Tālr. 27030323 -  priekšsēdētājas vietnieks (darba laikā)

Tālr. 67935870 - bāriņtiesas locekle, kas veic notariālos apliecinājumus

67847160 -  bāriņtiesas locekle

(katru darba dienu pašvaldības darba laikā)Baložu pilsētas pārvaldē,

Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128:

Pirmdienās: no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 18.00;

Ceturtdienās: no plkst. 9.00 - 13.00 un no plkst.14.00 - 19.00.

Kontakti:

Tālr. 67916551.Baldones pašvaldībā,

Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125.

Pirmdienās: no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst.14.00 - 18.00;

Ceturtdienās: no plkst. 9.00 - 13.00 un no plkst.14.00 - 19.00.

Kontakti:

Tālr. 28689335Daugmales pagasta pārvaldē,

„Salnas”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV-2124:

Katru otro un ceturto mēneša pirmdienu, no plkst.14.00 – 17.30, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

Kontakti:

Tālr. 67935872; 26190950


 

Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs var vērsties bāriņtiesā jebkurā Ķekavas novada pārvaldē.

 

Bāriņtiesas sēdēs un bāriņtiesas telpās ir aizliegts lietot tehniskos līdzekļus, ar kuru palīdzību tiek veikta foto/video/audio fiksācija, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6., 9. un 71.pantam. Par šī noteikuma neievērošanu bāriņtiesas darbinieki ir tiesīgi pieaicināt pašvaldības policijas darbiniekus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

 


 

Ķekavas novada bāriņtiesas sastāvs:


 

Ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās aicinām neatliekamos jautājumos, kas saistīti ar bērnu interešu aisardzību, vērsties Reģionālajā pašvaldības policijā. Dežūrdaļas telefons - 67937102.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt