Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128, e-pasts: balozi@kekava.lv

Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kab. Nr.
E-pasta adrese
Baložu pilsētas pārvaldnieks Lauris Bergmanis  26628934
3. 
Klientu apkalpošanas speciāliste
Anita Kvitka
67916410
 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Lidija Stūre
67705745, 29447270
1.
Psihologs
Santa Saliniece
67916458, 27876091
9.
santa.saliniece@kekava.lv
Bāriņtiesa
Līga Briede
67916551
4.
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Aija Izvekova
67705743
5.
Grāmatvede
Alla Liepa
67705742, 27876120
6.
Grāmatvede
Elana Pujāte
67705744
7.
Kasiere
Ruta Tihonova
67935912
7.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Inese Bērziņa
67916458
10.
Sociālais darbinieks
Iveta Gorbatenkova
67916451
10.
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem
Inese Zenkova
67916469
11. inese.zenkova@kekava.lv

 

  Drukāt