Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128, e-pasts: balozi@kekava.lv

Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kab. Nr.
E-pasta adrese
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Baložos Rihards Pastars  29616303
3.
Klientu apkalpošanas speciāliste
Anita Kvitka
25667152
foajē
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Lidija Stūre
29447270
1.
Bāriņtiesa
Elita Ezerniece
67916551
4.
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Aija Izvekova
25690378
5.
Grāmatvede
Alla Liepa
27876120
6.
Grāmatvede
Elana Pujāte
25447640
7.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Inese Bērziņa

27876091

10.
Sociālais darbinieks
Iveta Ķivelīte
67916451

25631854

10.
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

 Arta Manuša

27837509

11.  arta.manusa@kekava.lv
Galvenais arhitekts Aldis Mikanovskis 28683593 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

 

  Drukāt