Adrese: "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124, e-pasts: daugmale@kekava.lv

 

Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Daugmales pārvaldes vadītājs
Uģis Volosovskis
67957397
Klientu apkalpošanas speciālists
Velta Cīrule
67957397
Speciāliste nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Vija Pleikšne
67957458
Sociālais darbinieks 
Līga Voldeka
67957398
liga.voldeka@kekava.lv
Bāriņtiesas locekle
Terēzija Sola
 
Daugmales bibliotēkas vadītāja
Velta Cīrule
67957444
velta.cirule@kekava.lv

  Drukāt